Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi

Podstawowym celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi nowymi tendencjami we współczesnej interwencji i wspomaganiu rozwoju dziecka – z poszerzonym blokiem teoretyczno-praktycznym dotyczącym wspomagania rozwoju dzieci autystycznych.

Ramowy program studiów

 • Psychologia rozwoju małego dziecka
 • Psychologia kliniczna dziecka
 • Psychologia różnic indywidualnych
 • Pedagogika specjalna
 • Propedeutyka przewlekłych chorób wieku rozwojowego prowadzących do niepełnosprawności
 • Diagnoza psychopedagogiczna we wczesnym rozwoju dziecka
 • Metodyka terapii i wsparcia rodziny dziecka
 • Metodyka programów wczesnego wspomagania rozwoju
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
 • Metodyka wspomagania rozwoju dzieci z autystycznym spektrum zaburzeń
 • Psychiatria wieku rozwojowego
 • Trening umiejętności społecznych
 • Stymulacja polisensoryczna i integracja sensoryczna
 • Psychologia rewalidacyjna we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka
 • Metodyka wspomagania rozwoju dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym
 • Metodyka wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością sensoryczną i zaburzeniami parcjalnymi
 • Terapia behawioralna we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

Program studiów 300 godzin zajęć (wykłady, ćwiczenia, warsztaty)

Korzyści dla absolwentów

 • Zapoznanie z najważniejszymi nowymi tendencjami we współczesnej interwencji i wspomaganiu rozwoju dziecka – z poszerzonym blokiem teoretyczno-praktycznym dotyczącym wspomagania rozwoju dzieci autystycznych
 • Patronat merytoryczny nad studiami sprawuje prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski, Prezes Krajowego Towarzystawa Autyzmu
 • Współpraca z wieloma placówkami na terenie Polski, które umożliwiają optymalny proces doskonalenia praktycznego (do wyboru przez słuchacza)
 • Zajęcia poprowadzone przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców i ekspertów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym: pedagodzy, psychologowie, psychiatrzy, lekarze, fizjoterapeuci, licencjonowali terapeuci – z różnych terenów Polski (m. in. Kraków, Toruń, Warszawa, Lublin, Nowy Sącz, Łódź)
 • Nowoczesne metody dydaktyczne: warsztatowy charakter pracy, zajęcia w placówkach specjalistycznych
 • Materiały dydaktyczne dla słuchaczy
 • Bezpłatny dostęp do biblioteki i czytelni
 • Program lojalnościowy dla absolwentów WSEI (bonifikata w opłacie czesnego)
 • Bonifikaty w czesnym dla firm i dla rodzin
 • Ratalny system płatności

Adresaci studiów

Absolwenci studiów magisterskich psychologicznych, zawodowych lub magisterskich pedagogicznych (w tym również pedagogiki specjalnej), z zakresu fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej lub terapii pedagogicznej. Koniecznym warunkiem jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Zasady rekrutacji

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister)

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń

Aby zostać przyjętym na studia podyplomowe należy złożyć w NPDN Cogito komplet wymaganych dokumentów:

 • dyplom/odpis ukończenia studiów wyższych
 • wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy
 • wypełnione podanie o przyjęcie na studia
 • dwie fotografie (wymiar: 3,5 x 4,5)

Organizacja zajęć

Zajęcia rozpoczynają się w marcu (semestr letni) lub w październiku (semestr zimowy)

Studia trwają 3 semestry

Zajęcia odbywają się średnio 1 raz w miesiącu w trybie weekendowym, w soboty i w niedziele od godz. 9:00

Wykłady realizowane są poprzez e-learning

Koszt

Wykłady realizowane są poprzez e-learning

Przy jednorazowej opłacie udzielana jest bonifikata w wysokości 5% czesnego

Uczelnia oferuje bonifikaty rodzinne oraz dla studentów i absolwentów WSEI

Istnieje możliwość płatności ratalnej

W przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy, istnieje możliwość realizacji zajęć stacjonarnych w miejscowościach: Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Staszów oraz Sandomierz.