Studia podyplomowe

Studia podyplomowe dla nauczycieli realizowane w sposób hybrydowy, realizacja zajęci stacjonarnych: Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Mielec, Sandomierz oraz Staszów.

Studia hybrydowe – na czym polegają?

Forma hybrydowa (blended learning) studiów jest połączeniem zajęć stacjonarnych z nauką zdalną oraz oddzielenie zajęć teoretycznych od praktycznych. Na zajęciach teoretycznych (zdalnie) najczęściej odbywają się wykłady, zaś stacjonarnie realizowane są zajęcia praktyczne. W zależności od kierunku jest to 60% wykładów zdalnych oraz 40% zajęć stacjonarnych, które dają wyjątkową szansą na zdobycie cennej wiedzy praktycznej. Wszystkie zajęcia online realizowane są w czasie rzeczywistym z możliwością prowadzenia dyskusji oraz zadawania pytań osobie prowadzącej. Zajęcia prowadzone za pośrednictwem Google Meet (nie ma konieczności instalowania żadnych programów na komputerze.

Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

Studia te umożliwiają psychologom uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. przygotowania merytorycznego, podstaw dydaktyki, emisji głosu, pedagogiki oraz metod pracy…

Czytaj więcej

Integracja sensoryczna z terapią ręki

Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) z Integracji sensorycznej z terapią ręki umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności z obszaru diagnozy i realizacji zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem atrakcyjnych…

Czytaj więcej

Przygotowanie pedagogiczne

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu „Przygotowanie pedagogiczne” nadające kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do pracy w charakterze nauczyciela oraz wyposażą słuchaczy w wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki…

Czytaj więcej

Miejsce prowadzenia zajęć stacjonarnych uzależniony jest od ilości uczestników jaka zbierze się w danej miejscowości, istnieje możliwość realizacji w: Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Staszów oraz Sandomierz