Studia podyplomowe - hybrydowe

Studia hybrydowe – na czym polegają?

Forma hybrydowa (blended learning) studiów podyplomowych jest połączeniem zajęć stacjonarnych z nauką zdalną oraz oddzieleniem zajęć teoretycznych od praktycznych. Na zajęciach teoretycznych (zdalnie) najczęściej odbywają się wykłady, zaś stacjonarnie realizowane są zajęcia praktyczne. W zależności od kierunku jest to 60% wykładów zdalnych oraz 40% zajęć stacjonarnych, które dają wyjątkową szansą na zdobycie cennej wiedzy praktycznej. Dzięki temu studenci uczący się w trybie hybrydowym mają szansę na rozwinięcie swoich umiejętności praktycznych, np. w pedagogice specjalnej. Szkolenia odbywają się chociażby w Mielcu, Stalowej Woli i Sandomierzu, ale nie tylko.

Biznes i zarządzanie dla nauczycieli

Studia podyplomowe z zakresu „Biznes i zarządzanie” skierowane do nauczycieli pragnących uzyskać kwalifikacje do nauczania w szkołach ponadpodstawowych przedmiotu „Biznes i zarządzanie” (wprowadzonego do programu…

Czytaj więcej

Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

Studia te umożliwiają psychologom uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. przygotowania merytorycznego, podstaw dydaktyki, emisji głosu, pedagogiki oraz metod pracy…

Czytaj więcej

Integracja sensoryczna z terapią ręki

Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) z Integracji sensorycznej z terapią ręki umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności z obszaru diagnozy i realizacji zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem atrakcyjnych…

Czytaj więcej

Logopedia z alternatywą i wspomagająca komunikację

Czterosemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku „Logopedia z alternatywną i wspomagającą komunikacją” przygotowują specjalistów w zakresie terapii logopedycznej i porozumiewania się (komunikacji z zastosowaniem AAC).

Czytaj więcej

Przygotowanie pedagogiczne

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu „Przygotowanie pedagogiczne” nadadzą kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do pracy w charakterze nauczyciela oraz wyposażą słuchaczy w wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki,…

Czytaj więcej

Zarządzanie w oświacie – studia kwalifikacyjne

Celem studiów jest uzyskanie przez uczestników kwalifikacji z zakresu organizacji i zarządzania placówką oświatową, zapoznanie słuchaczy z istotą zarządzania w instytucji oświatowej z uwzględnieniem nowoczesnych…

Czytaj więcej

Studia podyplomowe dla zabieganych

Oferowane przez nas zajęcia odbywające się w ramach studiów podyplomowych mają za zadanie kształcić w sposób hybrydowy. Ta nowoczesna metoda nauczania pozwala na przyciągnięcie większej liczby zainteresowanych przez poszerzone możliwości. Na przeszkodzie nie stoi bowiem brak czasu czy konieczność dojazdów na uczelnię. Zajęcia prowadzone online to wygodna forma, z której korzysta coraz więcej placówek, w tym i my. Proponujemy szeroki wachlarz kierunków studiów, m.in. logopedię oraz edukację dla bezpieczeństwa. Prowadzone szkolenia dotyczą miast takich, jak np. Sandomierz, Stalowa Wola oraz Mielec.

Zajęcia hybrydowe – dlaczego to dobre rozwiązanie dla studentów?

Łączenie zajęć skraca niezbędny czas spędzony na uczelni do minimum, nie tracąc przy tym na jakości nauczania.

Dzięki łączeniu studiów stacjonarnych z zajęciami online student może korzystać z zalet obu tych trybów nauki. Zajęcia prowadzone przez Internet to łatwy dostęp do wiedzy. Z kolei dzięki zajęciom stacjonarnym można zintegrować się ze swoją grupą oraz prowadzącymi i zdobyć niezbędne do wykonywania zawodu kompetencje, ucząc się m.in. logopedii.

Studia hybrydowe – to najlepsza forma nauki dla osób, które nie mają zbyt wiele czasu na edukację, za to nie chcą rezygnować z części praktycznej studiów. To także dobre rozwiązanie zwłaszcza dla tych, którzy w trakcie trwania studiów są aktywni zawodowo.

Wszystkie zajęcia online realizowane są w czasie rzeczywistym z możliwością dyskusji oraz zadawania pytań osobie prowadzącej. Zajęcia prowadzone za pośrednictwem Google Meet (nie ma konieczności instalowania żadnych programów na komputerze).

Łączymy to co najlepsze z nauczania zdalnego i stacjonarnego!

Miejsce prowadzenia zajęć stacjonarnych uzależniony jest od ilości uczestników jaka zbierze się w danej miejscowości, istnieje możliwość realizacji w: Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Staszów oraz Sandomierz