Oferta

Oferta Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Cogito jest adresowana do pedagogów i osób pracujących w sektorze edukacji, które chcą rozwijać swoje kompetencje. Organizujemy studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne oraz doskonalące, certyfikowane szkolenia, warsztaty i inne formy doskonalenia.

Przygotowanie pedagogiczne

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu „Przygotowanie pedagogiczne” nadadzą kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do pracy w charakterze nauczyciela oraz wyposażą słuchaczy w wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki,…

Czytaj więcej

Awans zawodowy nauczyciela

Zapraszamy nauczycieli na szkolenia on-line z zakresu „Awans zawodowy nauczyciela”. Szkolenia przygotowane są w oparciu o aktualne wytyczne dotyczące awansu zawodowego obowiązujące od 1 września…

Czytaj więcej

Integracja sensoryczna z terapią ręki

Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) z Integracji sensorycznej z terapią ręki umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności z obszaru diagnozy i realizacji zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem atrakcyjnych…

Czytaj więcej

Trening regulacji emocji

W trakcie szkolenia otrzymają Państwo konkretne wskazówki w jaki sposób pracować z dzieckiem w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, które nie radzi sobie z emocjami.

Czytaj więcej

Neuroedukacja

Neuroedukacja to pasjonująca podróż w głąb ludzkiego mózgu, dzięki której pogłębimy wiedzę na temat uczenia się. Dotyczy przełamania schematów myślenia, działania i kształcenia aktywizującego, wyzwalającego…

Czytaj więcej