Oferta

Oferta Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Cogito jest adresowana do pedagogów i osób pracujących w sektorze edukacji, które chcą rozwijać swoje kompetencje. Organizujemy studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne oraz doskonalące, certyfikowane szkolenia, warsztaty i inne formy doskonalenia.

Neuroedukacja

Neuroedukacja to pasjonująca podróż w głąb ludzkiego mózgu, dzięki której pogłębimy wiedzę na temat uczenia się. Dotyczy przełamania schematów myślenia, działania i kształcenia aktywizującego, wyzwalającego…

Czytaj więcej

Przygotowanie pedagogiczne

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu „Przygotowanie pedagogiczne” nadające kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do pracy w charakterze nauczyciela oraz wyposażą słuchaczy w wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki…

Czytaj więcej

Integracja sensoryczna z terapią ręki

Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) z Integracji sensorycznej z terapią ręki umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności z obszaru diagnozy i realizacji zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem atrakcyjnych…

Czytaj więcej