Warsztaty i szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą warsztatów i szkoleń

 ONLINE – realizowane w czasie rzeczywistym z możliwością prowadzenia dyskusji oraz zadawania pytań osobie prowadzącej. Warsztaty i szkolenia prowadzone za pośrednictwem Google Meet (nie ma konieczności instalowania żadnych programów na komputerze).

Po zakończonym szkoleniu nauczyciele otrzymują zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045); inni uczestnicy – zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (t.j. Dz. U. 2014 poz. 622).

Awans zawodowy nauczyciela

Zapraszamy nauczycieli na szkolenia on-line z zakresu awansu zawodowego. Szkolenia przygotowane są w oparciu o aktualne wytyczne dotyczące awansu zawodowego obowiązujące od 1 września 2022…

Czytaj więcej

Interwencja kryzysowa

Przeżywanie kryzysu emocjonalnego jest normalną reakcją na urazowe doświadczenie; to powszechne zjawisko egzystencjalne; „prywatny koniec świata”, który może się przydarzyć każdemu. Adekwatną i najbardziej skuteczną…

Czytaj więcej

Neuroedukacja

Neuroedukacja to pasjonująca podróż w głąb ludzkiego mózgu, dzięki której pogłębimy wiedzę na temat uczenia się. Dotyczy przełamania schematów myślenia, działania i kształcenia aktywizującego, wyzwalającego…

Czytaj więcej

Rozwijanie kompetencji informatycznych – warsztaty

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość wymusza zwrócenie szczególnej uwagi na kształtowanie i rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów. Nowe technologie determinują zarówno zmianę warunków społecznych, jak i ekonomicznych.…

Czytaj więcej

Szkolna interwencja profilaktyczna

Program „Szkolna Interwencja Profilaktyczna” opracowany został przez zespół pracowników Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej “Pro-M” Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Adresowany jest bezpośrednio do rad pedagogicznych…

Czytaj więcej