Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą warsztatów i szkoleń m.in. w Tarnobrzegu, Stalowej Woli, Mielcu oraz w wielu innych miastach.

Forma online – realizowane w czasie rzeczywistym z możliwością prowadzenia dyskusji oraz zadawania pytań osobie prowadzącej. Warsztaty i szkolenia prowadzone za pośrednictwem Google Meet (nie ma konieczności instalowania żadnych programów na komputerze).

Po zakończonym szkoleniu nauczyciele otrzymują zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli; inni uczestnicy – zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Trening regulacji emocji

W trakcie szkolenia otrzymają Państwo konkretne wskazówki w jaki sposób pracować z dzieckiem w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, które nie radzi sobie z emocjami.

Czytaj więcej

Awans zawodowy nauczyciela

Zapraszamy nauczycieli na szkolenia on-line z zakresu „Awans zawodowy nauczyciela”. Szkolenia przygotowane są w oparciu o aktualne wytyczne dotyczące awansu zawodowego obowiązujące od 1 września…

Czytaj więcej

Interwencja kryzysowa

Przeżywanie kryzysu emocjonalnego jest normalną reakcją na urazowe doświadczenie; to powszechne zjawisko egzystencjalne; „prywatny koniec świata”, który może się przydarzyć każdemu. Adekwatną i najbardziej skuteczną…

Czytaj więcej

Neuroedukacja

Neuroedukacja to pasjonująca podróż w głąb ludzkiego mózgu, dzięki której pogłębimy wiedzę na temat uczenia się. Dotyczy przełamania schematów myślenia, działania i kształcenia aktywizującego, wyzwalającego…

Czytaj więcej

Szkolna interwencja profilaktyczna

Program „Szkolna Interwencja Profilaktyczna” opracowany został przez zespół pracowników Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej “Pro-M” Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Adresowany jest bezpośrednio do rad pedagogicznych…

Czytaj więcej

Formy prowadzenia szkoleń:

Szkolenia stacjonarne

Miejsce prowadzenia szkoleń stacjonarnych uzależnione od miasta, w którym jest realizowane.

Szkolenia hybrydowe - Blended learning

Jest połączeniem zajęć stacjonarnych z nauką zdalną (online). Część prowadzona online zawsze realizowane w czasie rzeczywistym z możliwością prowadzenia dyskusji oraz zadawania pytań osobie prowadzącej.

Szkolenia online

Realizowane w czasie rzeczywistym z możliwością prowadzenia dyskusji oraz zadawania pytań osobie prowadzącej. Warsztaty i szkolenia prowadzone za pośrednictwem Google Meet (nie ma konieczności instalowania żadnych programów na komputerze).

Szkolenia prowadzone m.in. w Tarnobrzegu, Mielcu, Stalowej Woli