Sieci współpracy i samokształcenia

Oferujemy również wspomaganie rozwoju szkół poprzez organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Sieci, czyli współpracujące zespoły nauczycieli – umożliwiają dzielenie się wiedzą i umiejętnościami oraz zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami. Praca sieci obejmuje takie działania jak: spotkania z ekspertami – specjalistami w dziedzinach związanych z tematyką pracy sieci , pomoc w samokształceniu oraz internetowe forum wymiany doświadczeń dla dyrektorów szkół i grup nauczycielskich. 

Przykładowe tematy pracy sieci