Integracja sensoryczna z terapią ręki

Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) z Integracji sensorycznej z terapią ręki umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności z obszaru diagnozy i realizacji zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem atrakcyjnych dla dziecka/pacjenta metod. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Realizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest
jedną z podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej
przedszkola, szkoły i placówki. Dlatego zapraszamy Państwa na szkolenia dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych.

drzewo szerokie

AKTUALNOŚCI

Inni o nas