Integracja sensoryczna z terapią ręki

Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) z Integracji sensorycznej z terapią ręki umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności z obszaru diagnozy i realizacji zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem atrakcyjnych dla dziecka/pacjenta metod. 

Zapraszamy Państwa na certyfikowany kurs kończący się imiennym zaświadczeniem o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego, zgodnym z wymogami MEN oraz certyfikatem potwierdzającym nabycie kompetencji zawodowych.

Celem terapii ręki jest wspieranie całego rozwoju dziecka, w szczególności poprawa funkcjonowania dziecka w życiu codziennym oraz w czynnościach samoobsługowych poprzez usprawnienie motoryki małej, precyzyjnych ruchów dłoni i palców, oraz przez dostarczanie wrażeń czuciowych.

Po kursie uzyskają Państwo pełne kompetencje do prowadzenia diagnozy i terapii ręki.

AKTUALNOŚCI

Inni o nas