Publikacje

Materiały dydaktyczne dla nauczycieli opracowane w ramach grantów „Doskonalenie umiejętności cyfrowych nauczycieli”

 

Artykuły NPDN COGITO

 

Materiały ORE

źródło: www.ore.edu.pl

 

 

Wybrane wyniki badań i raporty ORE

źródło: www.ore.edu.pl

 

Analizy Instytutu Badań Edukacyjnych

Marek Muszyński, Bartosz Kondratek, Agata Gajewska-Dyszkiewicz, Katarzyna Paczuska, Magdalena Szpotowicz
Właściwości psychometryczne egzaminu maturalnego 2015 – język angielski, poziom podstawowy.
Analizy IBE/02/2016 Pobierz dokument

Jadwiga Przewłocka
Klimat szkoły i jego znaczenie dla funkcjonowania uczniów w szkole. Raport o stanie badań
Analizy IBE/08/2015 Pobierz dokument

Agnieszka Nowakowska, Jadwiga Przewłocka
Szkoła oczami uczniów: relacje z nauczycielami i kolegami oraz przemoc szkolna. Raport z badania jakościowego
Analizy IBE/07/2015 Pobierz dokument

Zespół Badań Nauczycieli
Raport metodologiczny – badanie „Bezpieczeństwo w szkole, klimat szkoły, klimat klasy”
Analizy IBE/06/2015 Pobierz dokument

Tomasz Panek, Jan Zwierzchowski
Opis metodologii badawczej współzależności pomiędzy wykluczeniem społecznym a edukacją
Analizy IBE/01/2015 Pobierz dokument

Ewa Matczak, Waldemar Kozłowski
Konformizm i samokierowanie jako wartości wychowawcze rodziców
Analizy IBE/04/2014 Pobierz dokument

Agata Komendant-Brodowska
Agresja i przemoc szkolna – raport o stanie badań
Analizy IBE/01/2014 Pobierz dokument

Tomasz Żółtak
Statystyczne modelowanie wskaźników edukacyjnej wartości dodanej – podsumowanie polskich doświadczeń
Analizy IBE/02/2013 Pobierz dokument

Waldemar Kozłowski, Ewa Matczak
Aspiracje edukacyjne rodziców dzieci z klas III szkoły podstawowej (raport z badań pilotażowych)
Analizy IBE/04/2012 Pobierz dokument

Waldemar Kozłowski, Ewa Matczak
Aspiracje zawodowe rodziców w stosunku do własnych dzieci (raport z badań pilotażowych)
Analizy IBE/03/2012 Pobierz dokument

Rafał Piwowarski
Nauczyciele a osiągnięcia szkół (na podstawie danych TALIS i wyników egzaminu gimnazjalnego)
Analizy IBE/02/2011 Pobierz dokument

Zbigniew Sawiński
Jak mierzyć nierówności w dostępie do wykształcenia?
Analizy IBE/01/2011 Pobierz dokument

źródło: www.ibe.edu.pl