Awans zawodowy nauczyciela

Zapraszamy nauczycieli na szkolenia on-line z zakresu awansu zawodowego. Szkolenia przygotowane są w oparciu o aktualne wytyczne dotyczące awansu zawodowego obowiązujące od 1 września 2022 roku. Szkolenia przeznaczone są zarówno dla nauczycieli, którzy są w trakcie awansu zawodowego i dla tych, którzy planują rozpoczęcie stażu. W trakcie szkoleń omawiane są wymagania jakie musi spełnić nauczyciel na poszczególne stopnie awansu, jakie musi opracować dokumenty i jak przygotować się do egzaminu czy rozmowy kwalifikacyjnej.

Konsultacje indywidualne

Zakres tematyczny: Konsultacje indywidualne z zakresu rozwoju i awansu zawodowego. Konsultacje prowadzone online lub stacjonarnie w Tarnobrzegu. Konsultacje prowadzi dr Ewa Urbańska.

Termin: w celu ustalenia terminu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 604 932 056

Cena jednej godz. konsultacji: 100 zł.

Szkolenia on-line (webinarium)

Cena jednej godz. szkolenia: 10 zł./os.

Rola i zadania mentora w przygotowaniu nauczyciela początkującego do awansu na stopień nauczyciela mianowanego

Czas trwania: 4 godz.

Termin: 21.09.2022 r. godz. 16:00

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - nauczyciel początkujący

Czas trwania: 4 godz.

Termin: 06.09.2022 r. godz. 16:00

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - w trakcie stażu

Czas trwania: 4 godz.

Termin: 12.09.2022 r. godz. 16:00

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

Czas trwania: 4 godz.

Termin:

07.09.2022 r. godz. 16:00

13.09.2022 r. godz. 16:00

Forma zajęć

Webinarium (on-line na platformie Google Meet lub MS Teams)

Osoba prowadząca

dr Ewa Urbańska – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; Czynny ekspert z listy MEN wchodzący w skład komisji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy nauczycieli; Wieloletni nauczyciel konsultant w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie; Doświadczenie w prowadzeniu licznych szkoleń on-line, głównie z zakresu awansu zawodowego.