O nas

Akredytacja Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Cogito decyzją z dnia 01.09.2023 r. uzyskała akredytację Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Przyznanie akredytacji nastąpiło w wyniku oceny działalności placówki dokonanej przez Zespół Akredytacyjny powołany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. W trakcie wizyty akredytacyjnej oceniono między innymi:

  • bazę lokalowa i wyposażenie w środki dydaktyczne,
  • kwalifikacje merytoryczne i dydaktyczne kadry,
  • materiały metodyczno-dydaktyczne.

Otrzymana akredytacja stanowi zewnętrzne poświadczenie stwierdzające, że nasza placówka zapewnia wysoką jakość kształcenia zatrudniając do realizacji programów kadrę o wysokich kwalifikacjach i wieloletnim doświadczeniu.

Decyzja o przyznaniu akredytacji – POBIERZ

Sale dydaktyczne w których prowadzimy zajęcia

Kim jesteśmy

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Cogito to firma z 14 – letnią tradycją w zakresie świadczenia usług edukacyjnych skierowanych do kadry pedagogicznej, kierowniczej kadry oświatowej oraz pracowników samorządów terytorialnych związanych z oświatą.

Oferta firmy to szeroki wachlarz kształcenia w różnych formach. Są to: studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty dla nauczycieli, dyrektorów i innych pracowników oświaty.

Zajęcia prowadzone są przez najlepszych specjalistów, praktyków, trenerów i konsultantów w śród których znajdują się nauczyciele akademiccy, którzy posiadają szeroką wiedzę i umiejętności w danej dziedzinie stale je doskonaląc, wywodzących się z różnych środowisk oświatowych i społecznych.

Od 2015 roku nasza placówka współpracuje w Lubelską Akademią WSEI z Lublina w zakresie organizacji studiów podyplomowych.

Misja

Nasza Placówka istnieje po to, by podnosić poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości świadczonych usług edukacyjnych. Jest to możliwe, dzięki ustawicznemu rozwijaniu się systemu doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie programowym, metodycznym i organizacyjnym. Priorytetowym działaniem Placówki jest wsparcie nauczycieli oraz kadry kierowniczej bezpośrednio przy warsztacie pracy w macierzystych szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych. Profesjonalizm świadczonych usług wynika z potencjału kadry pedagogicznej, systematycznie podnoszącej swoje kwalifikacje i doskonalącej się.

Wizja

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Cogito to placówka dynamicznie rozwijająca się, świadcząca wysokiej jakości usługi dla nauczycieli, aktywnie współpracująca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz edukacji w środowisku lokalnym, ale również o zasięgu ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. Profesjonalna kadra pedagogiczna wspiera nauczycieli i kadrę kierowniczą w rozwoju zawodowym, reagując na potrzeby i oczekiwania swoich klientów. Wspiera szkoły jako instytucje oświatowe, pomagając im w rozwiązywaniu bieżących trudności dydaktycznych, wychowawczo- opiekuńczych i organizacyjnych.

 
 

Referencje