Biznes i zarządzanie dla nauczycieli

Studia podyplomowe z zakresu "Biznes i zarządzanie" skierowane do nauczycieli pragnących uzyskać kwalifikacje do nauczania w szkołach ponadpodstawowych przedmiotu „Biznes i zarządzanie” (wprowadzonego do programu od roku szkolnego 2023/2024).

Studia dedykowane są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne,  pragnących uzyskać kwalifikacje do nauczania w szkołach ponadpodstawowych przedmiotu „Biznes i zarządzanie” (wprowadzonego do programu od roku szkolnego 2023/2024).

„Biznes i zarządzanie dla nauczycieli” to trzysemestralne studia podyplomowe, które proponują podniesienie poziomu wiedzy i kształcenie specjalistycznych umiejętności wśród aktywnych zawodowo nauczycieli, którzy przygotowują się do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Biznes i zarządzanie”. Proponowany kierunek studiów podyplomowych wpisuje się we współczesne trendy rozwoju społeczno-gospodarczego oraz uwzględnia nowoczesne metody nauczania i techniki edukacyjne. Stanowi równocześnie odpowiedź na istotne potrzeby i postulaty zgłaszane przez środowiska biznesowe i akademickie, a także Radę Edukacji Finansowej oraz Radę do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.

Przedmioty związane z zarządzaniem i biznesem zawarte są w dokumentach programowych międzynarodowego systemu edukacji (IB) oraz w systemach edukacji m.in. takich państw, jak np. Wielka Brytania (A-Level), gdzie cieszą się dużą popularnością wśród uczniów i studentów.

Biznes i zarządzanie dla nauczycieli

Cel

Celem studiów podyplomowych „Biznes i zarządzanie dla nauczycieli” jest uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, który od dnia 1 września 2023 r. zastąpi przedmiot „Podstawy przedsiębiorczości” realizowany w szkołach ponadpodstawowych. Studia dedykowane są osobom posiadającym uprawnienia pedagogiczne, w celu poszerzenia wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, a także doskonalenie kompetencji zawodowych.

Praktyczny charakter studiów

W ramach studiów podyplomowych „Biznes i zarządzanie dla nauczycieli” uwzględnione zostaną praktyczne przykłady doświadczeń polskich i zagranicznych przedsiębiorców oraz rozwijanie kompetencji liderskich, z wykorzystaniem elementów biznesowych, w tym elementów programowych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku będzie dysponował pogłębioną teoretyczną i praktyczną wiedzą z zakresu finansów przedsiębiorstw, rynku pracy, systemu gospodarczego, zarządzania projektami występujące obecnie w strukturze programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

Warunki ukończenia studiów

 

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z:

  • egzaminów określonych w programie studiów,
  • realizacji obowiązkowej praktyki,
  • egzaminu końcowego weryfikującego wiedzę i umiejętności.

 

Czas trwania studiów

3 semestry – 390 godzin + 120 godzin praktyk – realizowane w ok. 12 miesięcy

Program studiów

I MODUŁ

Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu – 180 godz.

II MODUŁ

Podstawy dydaktyki i emisja głosu –  60 godz.

III MODUŁ

Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu – 150 godz.

Łączna liczba: 390 godzin + 120 godzin praktyki

 

Organizacja studiów

Zajęcia prowadzone w systemie hybrydowym.

Rozpoczęcie w marcu (semestr letni) lub w październiku (semestr zimowy).

Zjazdy odbywają się średnio co trzy tygodnie w trybie weekendowym (sobota i niedziela).

 

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Lubelskiej Akademii WSEI

Koszt:

Cena: 3 450 zł.* – (1 150 zł. za semestr)

 

*Istnieje możliwość 100% dofinansowania

*Przy jednorazowej opłacie udzielana jest bonifikata w wysokości 5% czesnego

*Uczelnia oferuje bonifikaty rodzinne oraz dla studentów i absolwentów WSEI

*Istnieje możliwość płatności ratalnej

Termin rozpoczęcia

Tarnobrzeg ed. I – 13.04.2024 r.

W przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy, istnieje możliwość realizacji zajęć stacjonarnych w miejscowościach: Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Staszów oraz Sandomierz.