Efektywne metody uczenia się z wykorzystaniem technik pamięciowych

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów, w trakcie którego zdobywają oni praktyczne umiejętności niezbędne do codziennej pracy z uczniem. Tym samym przyczyniają się oni do rozwoju własnego, uczniów, a także do propagowania ruchu nowatorstwa pedagogicznego.

Cele szkolenia

  • opanowanie technik pamięciowych pozwalających w łatwiejszy, szybszy i skuteczniejszy sposób zapamiętywać różnorodne informację;
  • przekazanie uczestnikom niezbędnych narzędzi do wzbudzania kreatywnego oraz twórczego myślenia wśród uczniów, a także do motywowania;  

Ramowy program szkolenia

  • Wykorzystanie technik pamięciowych w nauce;
  • Trening twórczości;
  • Ćwiczenia wspomagające pamięć w oparciu o poznane techniki uczenia się.
  • Trening koncentracji a efektywność podczas lekcji;
  • Metody skutecznego notowania przydatne podczas lekcji;
  • Przekazywanie uczniom zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego uczenia się.

Forma szkolenia

Szkolenie odbędzie się online za pośrednictwem Google Meets

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych

Prowadzący

mgr Anna Suszczyńska – psycholog (Uniwersytet Jagielloński, Psychologia Stosowana), terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, oligofrenopedagog, diagnosta dzieci i młodzieży. Psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnobrzegu. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi ze spectrum autyzmu. Jest specjalistą w zakresie diagnozy, terapii i edukacji osób z ASD. Instruktor programów ORE. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, rodziców i studentów w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli Cogito. Prowadzi wykłady w ramach studiów podyplomowych z zakresu psychologii dzieci i młodzieży na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz na Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu.

Koszt

80 zł./os.

nr konta do wpłat:

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Cogito

nr: 57 1600 1462 1888 1509 8000 0001