Terapia ręki jako strategia ogólnego usprawniania ucznia (I i II stopień)

Certyfikowany kurs kończący się imiennym certyfikatem ukończenia formy doskonalenia zawodowego, zgodnym z wymogami MEN oraz certyfikatem potwierdzającym nabycie kompetencji zawodowych.

Terapia ręki - kurs certyfikowany

O kursie Terapia ręki:

Kurs I i II stopnia nadające pełne kompetencje do prowadzenia diagnozy i terapii ręki oraz tytuł Terapeuta Ręki.

Celem terapii ręki jest wspieranie całego rozwoju dziecka, w szczególności poprawa funkcjonowania dziecka w życiu codziennym oraz w czynnościach samoobsługowych poprzez usprawnienie motoryki małej, precyzyjnych ruchów dłoni i palców, oraz przez dostarczanie wrażeń czuciowych. Terapia ręki skierowana jest zarówno do dzieci z zaburzeniami rozwoju, jak i dzieci w normie intelektualnej, mających specyficzne trudności w uczeniu się. Wiedza z zakresu rozwoju motorycznego zdobyta na kursie pozwoli Państwu lepiej zrozumieć wyzwania rozwojowe, przed jakimi stoją dzieci i młodzież.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zdobyciem wiedzy i umiejętności w tym zakresie, to nasza oferta szkoleniowa jest idealnym rozwiązaniem. Nasze zajęcia są oparte na praktycznych ćwiczeniach, co pozwala uczestnikom zdobyć konkretne umiejętności, pozwalające na zaplanowanie pracy z podopiecznymi. Kurs terapii ręki jest szkoleniem skierowanym przede wszystkim do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, logopedów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz do osób pracujących z dziećmi ze specjalnym zapotrzebowaniem edukacyjnym.

Po kursie uzyskają Państwo pełne kompetencje do prowadzenia diagnozy i terapii ręki.

Program szkolenia

1. Teoretyczne podstawy pracy i diagnozy w terapii ręki
     a) budowa ręki
     b) zaburzenia motoryki małej
     c) praktyczne zastosowanie wybranych testów diagnostycznych
2. Praktyczne oddziaływania wykorzystywane w terapii ręki
     a) założenia programów z wykorzystaniem terapii ręki
     b) ćwiczenia usprawniające procesy posturalne
     c) wpływ terapii ręki na procesy poznawcze i na rozwój mowy – przykłady ćwiczeń

 

Terapia ręki

Osoba prowadząca

mgr Alicja Pazur – Terapeuta SI (integracji sensorycznej), terapeuta ręki (uprawnienia do prowadzenia terapii ręki), pedagog specjalny. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresu korekcji wad postawy, pedagogiki leczniczej. Posiada dodatkowe uprawnienia do terapii w wodzie metodą Halliwick, pływania, piłki siatkowej, odnowy biologicznej, Kinezygerontoprofilaktyki, Awuaerobiku (hydrorobiku) i innych formach ćwiczeń w środowisku wodnym. Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie gdzie prowadzi terapię SI. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca uczelni wyższych i wyższych szkół pedagogicznych. Jest autorką kilku artykułów w zakresu aktywności fizycznej.

Termin szkolenia: 15 - 27.04.2024 r.

15.04.2024 r. – od 17:00 do 20:00 ( 4 godz. dyd.) w formie online

22.04.2024 r. – od 17:00 do 20:00 ( 4 godz. dyd.) w formie online

27.04.2024 r. – Tarnobrzeg – od 9:00 do 15:30 ( 8 godz. dyd.) w formie stacjonarnej 

 

Część praktyczną realizujemy w miejscowościach:

Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola i inne

Cena: 490 zł./os.*

*10% bonifikaty dla naszych absolwentów

Przy zapisie koniecznie prosimy o podanie w uwagach wybranej miejscowości zajęć stacjonarnych.

.