Terapia behawioralna w praktyce wychowawczej i edukacyjnej dzieci, młodzieży i dorosłych z autystycznym spektrum zaburzeń oraz z innymi zaburzeniami rozwojowymi

Zapraszamy Państwa na 4 - stopniowy Kurs doskonalący z zakresu: "Terapia behawioralna w praktyce wychowawczej i edukacyjnej dzieci, młodzieży i dorosłych z autystycznym spektrum zaburzeń oraz z innymi zaburzeniami rozwojowymi" organizowany przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli COGITO wspólnie z Fundacją ASDreamer z Lublina.

Cel szkolenia

Przygotowanie specjalistów do stosowania metod i technik behawioralnych w pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym przejawiającymi istotne trudności w procesie uczenia się i komunikacji

Prowadząca

Dr n hum. Katarzyna Wieczorek (Patyk) – Pedagog specjalny ze specjalnością oligofrenopedagogika, terapeuta SI (Integracji Sensorycznej), specjalista w zakresie diagnozy i terapii osób z ASD, adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Jest Prezesem Fundacji „ASDreamer” i Dyrektorem Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji „ASDreamer”. Pracuje również w szkole podstawowej specjalnej gdzie prowadzi terapie SI dla uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera. Autorka licznych artykułów i publikacji z zakresu edukacji i terapii osób z ASD

Program szkolenia

 • Behawioryzm. Stosowana analiza zachowania. Wstęp
 • Prawa uczenia się: warunkowanie klasyczne, warunkowanie sprawcze
 • Konsekwencje zachowań. Wzmacnianie. Karanie
 • Bodźce poprzedzające zachowania. Bodźce kontrolujące. Operacje motywujące
 • Cele, zasady i organizacja procesu diagnostycznego
 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R dla dzieci do 7 r. ż.
 • Diagnoza młodzieży i dorosłych – T-TAPP
 • VB-MAPP – Ocena umiejętności społecznych i komunikacyjnych
 • Interpretacja wyników
 • Założenia programów edukacyjno-terapeutycznych na podstawie uzyskanych wyników
 • Stosowana analiza zachowania w terapii zaburzeń rozwoju
 • Dostosowywanie środowiska do potrzeb osoby
 • Motywowanie do nauki i pracy
 • Tworzenie indywidualnego programu terapeutycznego
 • Uczenie nowych umiejętności
 • Metody nauczania: metoda wyodrębnionych prób, uczenie sytuacyjne, tworzenie łańcuchów zachowań, plany aktywności
 • Metoda zachowań werbalnych
 • Generalizacja i utrzymanie efektów terapii
 • Dokumentowanie przebiegu procesu uczenia
 • Odkrywanie funkcji zachowań – ocena funkcjonalna w SAZ
 • Wieloelementowy Model Wsparcia w PBS (nurt Pozytywnego Wspierania Zachowań)
 • a) Ocena funkcjonalna
 • b) Strategie proaktywne i reaktywne
 • c) Tworzenie planu modyfikacji i wspierania zachowań
 • Realizacja planu i jego ewaluacja
 •  Aspekty etyczne związane z terapią behawioralną

Adresaci kursu

nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy pracując z osobami z autyzmem, Zespołem Aspergera w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych oraz z innymi osobami niepełnosprawnymi lub osobami przejawiającymi zachowania trudne

Czas trwania

40 godzin

Cena

1 100 zł. od osoby – w cenie materiały szkoleniowe, materiały ćwiczeniowe, certyfikaty oraz catering (kawa, herbata, ciastka)

Liczba miejsc ograniczona.

Gwarancją rezerwacji miejsca jest wpłata zaliczki w wysokości 150 zł.

Wpłat należy dokonać na konto:
„ASDreamer”
BNP ParibasBNP Paribas Bank: 15 1600 1462 1889 8692 3000 0003
wpłata: tytułem Szkolenie z terapii behawioralnej Tarnobrzeg

Termin

Tarnobrzeg 27-30.06.2023 r.