Prowokacyjne zachowania uczniów – jak sobie z nimi radzić?

Szkolenie ma na celu pokazanie jak należy reagować na rozmaite trudne zachowania uczniów, aby móc je zmienić i równocześnie zachować swój autorytet.

Na szkoleniu uzyskają Państwo odpowiedzi na pytania

  • Reagować na prowokację, czy nie reagować?
  • Czy lepiej nic nie mówić, dając uczniowi lekceważącym spojrzeniem do zrozumienia, że uważamy go za smarkacza, czy też powiedzieć głośno, co myślimy o jego zachowaniu?
  • Wysłać go do dyrektora, czy najpierw próbować samemu poradzić sobie z tą sytuacją?
  • Kara czy nagroda? Co skutecznie zniechęca prowokatora do ponawiania podobnych wybryków?

Tematyka szkolenia

Szkolenie składa się z dwóch części. Część pierwsza poświęcona jest analizie typowych sposobów reagowania na trudne zachowania uczniów, czynnikom warunkującym oraz mechanizmom eskalacji tychże zachowań. Jej celem jest umożliwienie nauczycielom dokonania oceny i pogłębionej refleksji nad własnymi reakcjami. Zawiera także wskazania dotyczące kreowania pozytywnego klimatu społecznego i budowania wspierające środowiska w szkole. Część druga służy prezentacji jednego ze sposobów właściwego i bezpiecznego reagowania zwanego Metodą Konstruktywnej Konfrontacji, bazującego na komunikacie „Ja”. Zamiast ganić zachowanie nieprawidłowe, nauczyciel modeluje zachowanie pożądane.

Osoby prowadzące

mgr Anna Suszczyńska – psycholog (Uniwersytet Jagielloński, Psychologia Stosowana), terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, oligofrenopedagog, diagnosta dzieci i młodzieży. Psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnobrzegu. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi ze spectrum autyzmu. Jest specjalistą w zakresie diagnozy, terapii i edukacji osób z ASD. Instruktor programów ORE. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, rodziców i studentów w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli Cogito. Prowadzi wykłady w ramach studiów podyplomowych z zakresu psychologii dzieci i młodzieży na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz na Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu.