Neuroedukacja

Neuroedukacja to pasjonująca podróż w głąb ludzkiego mózgu, dzięki której pogłębimy wiedzę na temat uczenia się. Dotyczy przełamania schematów myślenia, działania i kształcenia aktywizującego, wyzwalającego samodzielność i inicjatywę u uczniów.

Cel szkolenia

  • Zdobycie wiedzy praktycznej i umiejętności pozwalających na zastosowanie neurodydaktyki w praktyce szkolnej, organizacji pozaszkolnych form nauki oraz w opiece nad dziećmi. 
  • Poznanie neurobiologicznych podstaw uczenia się.
  • Zdobycie wiedzy na temat środowiska edukacyjnego, które wspiera proces uczenia się.
  • Stworzenie warunków umożliwiających pełne wykorzystanie potencjału uczniów.

Ramowy program

Moduł 1. Dlaczego należy uczyć ucznia uczenia się. Podstawa prawna. Co to jest neuroedukacja?  Po co szukać nowych rozwiązań – może lepiej, aby było „jak dawniej”?

Moduł 2. Efektywne zapamiętywanie. Czy można zapamiętać wszystko? Czy warto pamiętać wszystko? Mózgi współczesnych uczniów są zalewane informacjami – co jeszcze można im dołożyć?  Ćwiczenia na koncentrację uwagi. Ćwiczenia na rozszerzanie pola widzenia. Czytanie globalne również dla małych dzieci. Czy da się uczyć wizualnie – nauka dla wzrokowców.

Moduł 3. Fundamenty optymalnego funkcjonowania i uczenia się. Czym karmi się mózg? Czy aby na pewno „odrobina stresu nikomu nie zaszkodzi”? Metody wspierające uczenie uczniów uczenia się, w tym metoda LDL i inne.

Uczestnicy otrzymują materiały metodyczne oraz zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego. 

Korzyści dla Absolwentów

Absolwenci studiów podyplomowych  na kierunku „Edukacja dla bezpieczeństwa” uzyskują kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Forma szkolenia

szkolenie odbędzie się online za pośrednictwem Google Meets

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych

Prowadzący

dr Ewa Urbańska – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

Koszt

290 zł./osoba*

*bonifikata dla naszych:

– absolwentów 10%

– studentów 15%

nr konta do wpłat:

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Cogito

nr: 57 1600 1462 1888 1509 8000 0001