„DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH NAUCZYCIELI” ed. II​

Od listopada ruszają zapisy na II edycję szkoleń z zakresu nauczania zdalnego pt „DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH NAUCZYCIELI” ed. II

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Cogito uczestniczy w realizacji projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość (Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty). Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

W ramach projektu realizowanego przez NPDN Cogito zamierzamy przeszkolić 150 nauczycieli szkół i placówek oświatowych. Część szkoleń realizowana będzie stacjonarnie z pełnym wyżywieniem a pozostałe zdalnie.  Program szkoleń został przygotowany przez ekspertów ORE zajmujących się rozwijaniem umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz cyfryzacją procesu kształcenia.

Szkolenia są darmowe.
Zapisy ruszają od listopada.
Aby otrzymać informację o możliwości zapisu na powyższe szkolenia, prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa poniżej*

*osoby, które uczestniczyły w powyższym projekcie (w naszej Placówce lub innej) nie mogą uczestniczyć ponownie.