„DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH NAUCZYCIELI” edycja II – ZAKOŃCZONY​

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Cogito realizuje projekt "Doskonalenie umiejętności cyfrowych nauczycieli" edycja II, w ramach projektu: „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy nauczycieli do bezpłatnego udziału w przedsięwzięciu grantowym pn.

„Doskonalenie umiejętności cyfrowych nauczycieli” edycja II

w ramach Projektu pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Cel ogólny projektu

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji 200 nauczycieli w zakresie edukacji zdalnej. Cele te są zgodne z ogólnym celem projektu ORE tj. doskonalenie kompetencji nauczycieli szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia edukacji zdalnej z dziećmi/uczniami; przygotowanie kadr systemu oświaty do pracy w systemie zdalnym z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Program szkolenia obejmuje następujące moduły

Moduł 1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej – 5 godz.

Moduł 2. Metodyka edukacji zdalnej – 5 godz.

Moduł 3. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej – 4 godz.

Moduł 4. Zintegrowana Platforma Edukacyjna – 5 godz.

Moduł 5. Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych – 3 godz.

Moduł 6. Edukacja włączająca – 5 godz.

Formy wsparcia

  1. Szkolenia stacjonarne

Moduły nr 1 oraz 3 realizowane będą stacjonarnie (sobota) w miejscowościach*:

·       Tarnobrzeg – Hotel Evva, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 4

·       Połaniec – Syta Chata, ul. Kilińskiego 1

·       Staszów – Karczma Świętokrzyska, ul. 11-go Listopada 205

·       Dębica – Hotel Millenium Żyraków 169 d

·       Stalowa Wola – Hotel Stal, ul. Komisji Edukacji Narodowej 4

 *W przypadku zgłoszenia min. 25 osób, istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w Państwa placówce lub innej miejscowości.

W trakcie szkoleń organizator zapewnia całodniowe wyżywienie.

 

  1. Szkolenia zdalne

Moduły nr 2,4,5 oraz 6 odbędą się w formie zdalnej w grupach ok. 18 osobowych.

 

  1. Konsultacje indywidualne

Ponadto udział w projekcie zapewnia każdemu uczestnikowi indywidualne wsparcie konsultacyjno-doradcze z ekspertami, realizowane w formie zdalnej lub stacjonarnej.

 

  1. Materiały dydaktyczne

Wyposażenie nauczycieli w pakiet materiałów dydaktycznych wspomagających edukację zdalną, zawierające m.in. konspekty i scenariusze lekcji w tym pakiet edukacyjny opracowany w ramach edycji I naszego Grantu i wysoko oceniony przez specjalistów ORE, zawierający scenariusze  różnych lekcji typu jak skutecznie sporządzać notatki?, jak kreatywnie rozwiązywać problemy?

Przydatne informacje

Do projektu mogą zgłaszać się zarówno indywidualnie nauczyciele jak i szkoły oraz przedszkola.

Projekt realizowany będzie w dniach od 20.03.23 r. do 30.06.23 r.

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC, O UDZIALE W SZKOLENIU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Po zakończeniu szkoleń nauczyciele otrzymują certyfikat*

*certyfikat zgodny z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045)

WAŻNE - Warunki uczestnictwa

– nauczyciele szkół/przedszkoli zarówno publicznych jak i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych na wszystkich etapach kształcenia
– nauczyciele, którzy nie korzystali ze wsparcia w ramach grantu w fazie 1 lub 2* (nie dotyczy „Lekcji Enter”)

*wykaz grantów na stronie: https://www.ore.edu.pl/2021/05/realizowane-granty/

Terminy szkoleń:

1. Szkolenia zdalne – marzec/kwiecień

2. Szkolenia stacjonarne – kwiecień/maj

3. Webinarium – maj

4. Konsultacje indywidualne – od marca do czerwca

UDZIAŁ W SZKOLENIACH JEST BEZPŁATNY

Rekrutacja

Ze względu na brak wolnych miejsc, rekrutacja została wstrzymana.

Zapraszamy do zapisu na szkolenia w edycji III – WIĘCEJ INFORMACJI

Kontakt:

dr Ewa Urbańska – tel.: 604 932 056

mgr Paweł Suszczyński – tel.: 602 788 178

mail: biuro@npdncogito.pl