Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymała status Akademii!

Od 1 października 2022 roku Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymała status Akademii. Uczelnia zmieniła swój status dzięki najnowszej ewaluacji jednostek naukowych. Jej wyniki pozwalają nam dołączyć do ścisłego grona Uczelni Akademickich w kraju. Jako jedna z nielicznych Uczelni w Polsce WSEI otrzymała w wynikach parametryzacji w dyscyplinie „Informatyka techniczna i telekomunikacja” kategorię „A”, a w dyscyplinie “Ekonomia i Finanse” kat. B+. Te wyniki pozwalają też na utworzenie szkoły doktorskiej i nadawanie tytułów Doktorskich z tych obszarów.”

Od 1 października 2022 roku Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to Lubelska Akademia WSEI.

Akademia WSEI to niepubliczna uczelnia otwarta nie tylko na wdrażanie nowoczesnych, innowacyjnych programów kształcenia, ale również nie boi  się wyzwań i chętnie tworzy nowości w sferze kształcenia dyplomowego, podyplomowego oraz organizacji pracy.

To co szczególnie wyróżnia Uczelnię w skali kraju, to współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym realizowana na wielu płaszczyznach. Jako Władze Uczelni poprzez kooperację z przedsiębiorstwami, szpitalami, instytucjami administracji publicznej i innymi podmiotami skutecznie i efektywnie możemy analizować potrzeby pracodawców i wdrażać ich wnioski i uwagi do procesu kształcenia.

.