Akredytacja Podkarpackiego Kuratora Oświaty

      Z wielką przyjemnością i ogromną satysfakcją pragniemy poinformować, że w dniu 01 września 2023 roku Decyzją Nr RW.5470.7.2023.GT nasza Placówka otrzymała po raz kolejny akredytację Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Jesteśmy dumni z tego, że oceniacie Państwo bardzo wysoko naszą pracę i jej przydatność w życiu codziennym, co zostało potwierdzone kuratoryjną ewaluacją zewnętrzną jak i otrzymaniem akredytacji Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

    Akredytacja stanowi potwierdzenie, że nasza placówka zapewnia najwyższą jakość prowadzonych form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Jest przyznawana w drodze decyzji kuratora oświaty na okres 5 lat.