Studia podyplomowe

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie min. 15 osób

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja krok po kroku

Aby zapisać się na studia należy:

Krok 1
Wypełnij formularz

Wypełnij i wyślij

FORMULARZ ELEKTORNICZNY

Krok 2
Przygotuj dokumenty​
  1. dyplom/odpis ukończenia studiów wyższych
  2. wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy
  3. wypełnione podanie o przyjęcie na studia
  4. dwa zdjęcia
Krok 3
Złóż komplet dokumentów​

Osobiście lub pocztą:

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Cogito

ul. 1 Maja 6, 39-400 Tarnobrzeg

Dokumenty można również wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się w holu głównym.

Formularz zgłoszeniowy

Adres stałego zamieszkania

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż zameldowania)