Warunki uczestnictwa w kursach i szkoleniach

Aby wziąć udział w wybranych przez Państwa szkoleniach należy:

Wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line lub zapisać się telefonicznie pod numerem 602 788 178

Płatności należy dokonać przed szkoleniem na konto:

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Cogito

nr konta: 57 1600 1462 1888 1509 8000 0001

w treści przelewu podając imię i nazwisko, nazwę oraz datę szkolenia.

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które dokonały wpłaty na w/w konto.

Jeżeli płatność zostanie dokonana dzień przed lub w dniu szkolenia prosimy o wysłanie potwierdzenia płatności na maila: biuro@npdncogito.pl

Aby otrzymać fakturę prosimy o poinformowanie tego faktu mailowo wraz z danymi do faktury na adres: biuro@npdncogito.pl

W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym mailowo, najpóźniej 2 dni przed planowanym terminem szkolenia.

W przypadku nie odbycia się szkolenia istnieje możliwość zwrotu wpłaconej kwoty lub przeznaczenie jej na inne wybrane szkolenie.

Uwaga

Zabrania się używania wszelkich urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez wyraźnej, pisemnej zgody organizatora kursu.