Trening regulacji emocji

W trakcie szkolenia otrzymają Państwo konkretne wskazówki w jaki sposób pracować z dzieckiem w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, które nie radzi sobie z emocjami.

Terapia ręki - kurs certyfikowany

O szkoleniu Trening regulacji emocji:

W trakcie szkolenia otrzymają Państwo konkretne wskazówki w jaki sposób pracować z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które nie radzi sobie z emocjami. Pokażemy, jak można w inny sposób podejść do rozumienia różnych zachowań dzieci i podejmować adekwatne działania zmierzające do poprawy ich samopoczucia.

Dla kogo:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i specjalistów (pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów), którzy pracują z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym (klasy I – III).

Program szkolenia

 1. EMOCJE
 • Czym są emocje?
 • Funkcje emocji
 • Regulacja i koregulacja

2. INTELIGENCJA EMOCJONALNA

 • Inteligencja emocjonalna dzieci a ich funkcjonowanie w relacjach rówieśniczych
 • Podstawy regulacji emocji dzieci
 • Możliwości regulacji emocji w środowisku przedszkolnym

3. JAK POMOC DZIECKU W POWROCIE DO RÓWNOWAGI

 • Zanim wybuchnę ….
 • W trudnym czasie…..
 • Sposoby na wyciszenie

Terapia ręki

W trakcie szkolenia Trening regulacji emocji kursanci:

 • Poznają emocje, których doświadczają dzieci młodsze i starsze
 • Nauczą się rozpoznawać sygnały mogące świadczyć o odczuwanych emocjach i ich skutkach
 • Poznają sposoby rozmawiania z dziećmi o ich emocjach
 • Poznają sposoby opanowania „złych” emocji i wyciszenia dziecka

Cena: 300 zł/os.*

* 10% bonifikaty dla naszych absolwentów

Termin i miejsce:

Tarnobrzeg – 11 maj 2024 r.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia.

Osoba prowadząca

mgr Karolina Chyła – psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Ukończyła wiele szkoleń specjalistycznych m.in. III Stopniowy kurs Terapii Behawioralnej, Mała Akademia ABA, Szkolenia z zakresu TUS, Trening Regulacji Emocji.

Od 15 lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami z różnymi niepełnosprawnościami, głównie z dziećmi z  zaburzeniami rozwojowymi. W pracy wykorzystuje wiele metod nastawionych na wzmacnianie prawidłowych i pożądanych zachowań. Uczy dzieci i młodzież  nowych umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w środowisku rówieśniczym. Pokazuje, jak radzić sobie z negatywnymi emocjami. Ważnym elementem pracy jest ścisła współpraca z Rodzicami, udzielaniem wsparcia i porad.