Rozwijanie kompetencji informatycznych – warsztaty

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość wymusza zwrócenie szczególnej uwagi na kształtowanie i rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów. Nowe technologie determinują zarówno zmianę warunków społecznych, jak i ekonomicznych. Zasadne wydaje się zatem oczekiwanie, że szkoła przygotuje uczniów do świadomego, odpowiedzialnego i twórczego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), przejęcia odpowiedzialności za osobisty rozwój oraz uczenia się przez całe życie.

Tematy

  •     Kahoot – narzędzie do tworzenia krótkich testów;
  •     Prezi – program do przygotowania prezentacji;
  •     Voki – aplikacja do tworzenia awatarów;
  •     Superlame – tworzenie memów.  
  •     Padlet – tablica internetowa;
  •     Piston – komiks;
  •     Dvolver – program do tworzenia filmów;

na każdą aplikację 2 godziny min. 2 narzędzia