Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą

Kurs realizowany na podstawie § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. poz. 1045) z późniejszymi zmianami.

Cel

Celem kursu jest nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową. Kurs uprawnia do udziału w konkursach na stanowisko dyrektora szkoły.

Ramowy program studiów

W roku szkolnym 2021/2022 kurs odbywa się według ramowego planu i programu, określonego Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 1045).

Kurs trwa 210 godzin dydaktycznych.

Termin

po zebraniu grupy

Koszt

1 600 zł