Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – studia stacjonarne

Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie językowe i merytoryczne słuchacza do nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Podczas studiów słuchacz zdobędzie specjalistyczną wiedzę językową (moduł rozwoju kompetencji z j. angielskiego) i metodyczną (dotyczącą nauczania języka angielskiego we wczesnej edukacji), jak również będzie miał możliwość odbycia praktyk w najlepszych placówkach Lubelszczyzny uczących języka angielskiego.

Cel studiów

Kadra naukowa prowadząca studia to nie tylko doskonali metodycy i wysoko cenieni wykładowcy akademiccy, ale także w dużej części praktycy pracujący z dziećmi od wielu lat, co zapewnia praktyczne przygotowanie do pracy.
Absolwent studiów zdobędzie rozbudowany teoretyczny i praktyczny warsztat kompetencji potrzebnych do nauczania języka angielskiego, z uwzględnieniem specyfiki nauczania we wczesnych etapach edukacji. Zajęcia będą dotyczyły m. in. wykorzystania w pracy z dziećmi najnowszych trendów w metodyce nauczania języków obcych z uwzględnieniem ICT i e-learning, nauczania dwujęzycznego (CLIL), wykorzystania teorii inteligencji wielorakich w nauczaniu języka angielskiego, przygotowania do prowadzenia zajęć językowych i organizacji pracy podczas lekcji z wykorzystaniem szerokiego wachlarza pomocy dydaktycznych.  

Adresaci studiów

Studia podyplomowe „Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” kierowane są do nauczycieli i innych osób posiadających przygotowanie pedagogiczne. Wstępny poziom znajomości języka angielskiego pozwalający na rozpoczęcie studiów to B1 według CEFR (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego).

Korzyści

 • Duża szansa znalezienia zatrudnienia w zawodzie w związku z reformą edukacji wprowadzającą język angielski do wszystkich przedszkoli w kraju.
 • Rozszerzenie posiadanych kwalifikacji (dla nauczycieli posiadających wykształcenie w zakresie nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego) o komponent metodyczno-językowy, co pozwoli na znalezienie pracy w przedszkolach i szkołach dwujęzycznych.
 • Zwiększenie swojej konkurencyjności na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.
 • Szybki rozwój kompetencji językowych (pisanie, czytanie, słuchanie, mówienie) w języku angielskim.
 • Umożliwienie podejścia do egzaminu językowego First Certificate wydawanego przez University of Cambridge Examination Centre (za dodatkową opłatą), który prawnie potwierdza posiadanie kompetencji językowych  pozwalających na pracę z dziećmi.

Organizacja zajęć

 • studia trwają 3 semestry, 350 godzin zajęć (wykłady, ćwiczenia, dyskusje, testy)
 • zajęcia odbywają się raz bądź dwa razy w miesiącu (soboty i niedziele od 9.00)

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Zasady rekrutacji

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister)

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń

Aby zostać przyjętym na studia podyplomowe należy złożyć w NPDN Cogito komplet wymaganych dokumentów:

 • dyplom/odpis ukończenia studiów wyższych
 • wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy
 • wypełnione podanie o przyjęcie na studia
 • dwie fotografie (wymiar: 3,5 x 4,5)

Koszt

Cena za semestr – 1 500 zł ( 4 500 zł za całość)

Przy jednorazowej opłacie udzielana jest bonifikata w wysokości 5% czesnego

Uczelnia oferuje bonifikaty rodzinne oraz dla studentów i absolwentów WSEI

Istnieje możliwość płatności ratalnej

W przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy, istnieje możliwość realizacji zajęć stacjonarnych w miejscowościach: Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Staszów oraz Sandomierz.