Interwencja kryzysowa

Przeżywanie kryzysu emocjonalnego jest normalną reakcją na urazowe doświadczenie; to powszechne zjawisko egzystencjalne; „prywatny koniec świata”, który może się przydarzyć każdemu. Adekwatną i najbardziej skuteczną formą pomocy psychologicznej w takiej sytuacji jest interwencja kryzysowa, czyli „pierwsza pomoc emocjonalna”, nierzadko ratująca życie.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu teorii kryzysu i interwencji kryzysowej w szkole, a także poszerzenie umiejętności praktycznych z zakresu profesjonalnej pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej w szkole.

Ramowy program szkolenia

 • Kryzys i zdarzenie traumatyczne – analiza zjawiska.
 • Ogólne zasady interwencji psychologicznej po zdarzeniu traumatycznym.
 • Etapy pracy z osobą po przeżytej traumie
 • Budowanie indywidualnego celu interwencji – planu pomocy w oparciu o diagnozę poziomu mobilności psychologicznej
 • Stres i trauma – style reakcji i różnice indywidualne – PTSD (Zespołu Stresu  (Pourazowego) i ASD (Ciężkiej Reakcji na Stres).
 • Zespół Rozgoryczenia Pourazowego (PED)
 • Kryzys reputacyjny szkoły – co to oznacza dla placówki
 • Nie akceptowana zmiana jako kryzys
 • Trudne zachowanie ucznia jako źródło kryzysu – zasady interwencji
 • Praca z dzieckiem w żałobie po stracie
 • Praca z klasą przeżywającą stratę i żałobę
 • Jak rozmawiać z uczniem, które może podjąć próbę samobójczą
 • Symptomy świadczące o zagrożeniu samobójstwem

Dla kogo

Główni odbiorcy to psychologowie i pedagodzy szkolni, ale także wychowawcy.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych

Osoba prowadząca

Ewa Maksymowska – Psycholog, trener I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka, realizatorka i superwizor projektów edukacyjnych realizowanych między innymi przez: PTP, ORE, CMPPP, CODN. Doświadczenie zawodowe na stanowisku dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej. Przygotowuje i prowadzi treningi trenerów dla oświaty. Realizuje szkolenia dla psychologów i pedagogów z zakresu interwencji kryzysowych oraz rozwiązywania konfliktów i mediacji. Superwizuje pracę interwentów kryzysowych działających przy Biurze Edukacji miasta st. Warszawy. Autorka publikacji książkowych, między innymi: „Rozwiązywanie konfliktów w szkole”, „Wychowywać ucząc” – podręcznik dla edukatorów w oświacie oraz artykułów w czasopismach „Psychologia w szkole” i „Emocje’’.

Koszt

Cena dla uczestnika: 430 zł./osoba* (zajęcia w Tarnobrzegu lub Warszawie)

Cena dla szkół: 4300 zł. (max. 20 osób)
Dla szkół możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski.
 
 

nr konta do wpłat:

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Cogito

nr: 57 1600 1462 1888 1509 8000 0001