Innowacyjna pedagogika jako istotny element rozwoju szkoły

Celem szkolenia jest przekazanie Państwu nowatorskich metod pracy, które są obecnie bardzo pożądane w nauczaniu. Aktualny system edukacji wymaga od nas umiejętności dostosowania do zmieniającego się świata. W placówkach oświatowych istnieje wiele obszarów, do których można wprowadzić innowacyjne rozwiązania. Są one ogromnym wyzwaniem dla nauczycieli, jednak warto je podejmować, ponieważ są nieodzownym elementem twórczego rozwoju szkoły.

Ramowy program szkolenia

Osoba prowadząca

dr Ewa Urbańska – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; Temat doktoratu: Doskonalenie nauczycieli a ich zachowania twórcze i samopoczucie zawodowe. Ukończone liczne formy doskonalenia zawodowego  w ORE, w tym dotyczące zarządzania innowację pedagogiczną w szkole.  Wieloletnie  doświadczenie w prowadzeniu szkoleniowych  rad pedagogicznych i warsztatów dotyczących wdrażania i dokumentowania innowacji pedagogicznych w placówkach oświatowych. Prowadzenie licznych szkoleń on-line, w tym z zakresu opracowania, wdrażania i dokumentowania  innowacji pedagogicznej w placówce oświatowej.