Edukacja włączająca (z zakresu pedagogiki specjalnej)

Studia podyplomowe z zakresu "Edukacja włączająca przygotowuje pedagogów do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie edukacji włączającej.

Studia dedykowane są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika, posiadających przygotowanie pedagogiczne, pragnących uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie edukacji włączającej.

Wraz z rozpowszechnieniem idei edukacji włączającej, powstała potrzeba kształcenia specjalistów w zakresie organizacji edukacji włączającej w placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych (przedszkola i szkoły). Nasze studia mają charakter kwalifikacyjny i spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Uczestnicy

Uczestnikami studiów podyplomowych na kierunku „Edukacja włączająca” mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I stopnia, I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich.

Do podjęcia studiów jest wymagane posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Uzyskane kwalifikacje

Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego we wszystkich typach szkół, w tym do pracy na stanowisku nauczyciela współorganizującego proces dydaktyczny.

Czas trwania studiów

3 semestry – 495 godzin (w tym 120 godzin praktyk)

Organizacja studiów

Zajęcia prowadzone w systemie hybrydowym.

Zajęcia rozpoczynają się w marcu (semestr letni) lub w październiku (semestr zimowy).

Zajęcia odbywają się średnio co trzy tygodnie w trybie weekendowym (sobota i niedziela).

 

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Koszt:

Cena: 3 600 zł.* – (1 200 zł. za semestr) – osoby posiadające kwalifikacje pedagoga specjalnego

*Istnieje możliwość 100% dofinansowania

*Przy jednorazowej opłacie udzielana jest bonifikata w wysokości 5% czesnego

*Uczelnia oferuje bonifikaty rodzinne oraz dla studentów i absolwentów WSEI

*Istnieje możliwość płatności ratalnej

Termin rozpoczęcia

Tarnobrzeg ed. I – 22.10.2022 r.

W przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy, istnieje możliwość realizacji zajęć stacjonarnych w miejscowościach: Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Staszów oraz Sandomierz.