PLACÓWKA AKREDYTOWANA

PRZEZ PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY

Zgłoszenie udziału w przedsięwzięciu grantowym „Doskonalenie umiejętności cyfrowych nauczycieli”

DANE UCZESTNIKA

MIEJSCE PRACY