PLACÓWKA AKREDYTOWANA

PRZEZ PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY

Zapisz się na kurs doskonalący

Formularz Rejestracyjny Kandydata na Kurs doskonalący

Osoby chcące uzyskać zaświadczenie prosimy o podanie daty oraz miejsca urodzenia.

Adres do korespondencji

Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu 602 788 178

zapisy