PLACÓWKA AKREDYTOWANA

PRZEZ PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY

Zarządzanie w oświacie – studia kwalifikacyjne

Celem studiów jest uzyskanie przez uczestników kwalifikacji z zakresu organizacji i zarządzania placówką oświatową, zapoznanie słuchaczy z istotą zarządzania w instytucji oświatowej z uwzględnieniem nowoczesnych metod kierowania i zarządzania zmianą oświatową oraz programowaniem i projektowaniem pracy szkoły.

 

Cel
Celem studiów jest uzyskanie przez uczestników kwalifikacji z zakresu organizacji i zarządzania placówką oświatową, zapoznanie słuchaczy z istotą zarządzania w instytucji oświatowej z uwzględnieniem nowoczesnych metod kierowania i zarządzania zmianą oświatową oraz programowaniem i projektowaniem pracy szkoły. Specjalna uwaga zostanie poświęcona procedurom budowania jakości pracy szkoły w celu jej rozwoju, nowoczesnym technologiom informacyjnym, projektowania i prowadzenia finansów szkoły.

 

Adresaci

Studia przeznaczone są dla dyrektorów oraz kandydatów na dyrektorów szkół i kierowników wydziałów oświaty Jednostek Samorządu Terytorialnego.

 

Ramowy program studiów

 • Teoria organizacji i zarządzania w odniesieniu do edukacji
 • Zarządzanie zmianą
 • Kierowanie i administrowanie placówką oświatową
 • Prawo pracy i prawo oświatowe
 • Psychologiczne aspekty zarządzania
 • Systemy jakości w placówce oświatowej. Ewaluacja pracy placówki oświatowej
 • Zarządzanie europejskimi programami edukacyjnymi
 • Koncepcja sprawowania nadzoru pedagogicznego
 • Projektowanie pracy szkoły
 • Technologia informacyjna w zarządzaniu szkołą
 • Dyrektor jako szkoleniowiec rady pedagogicznej
 • Zarządzanie finansami w placówce oświatowej
 • Wybrane aspekty marketingu szkoły
 • Seminarium dyplomowe

Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć (wykłady, ćwiczenia, warsztaty), 3 semestry

 

Korzyści dla Absolwentów
Absolwenci Studiów Podyplomowych „Zarządzanie w oświacie” uzyskują kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania placówką oświatową.

 

Absolwenci otrzymują

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Miejsce prowadzenia zajęć: Tarnobrzeg, Sandomierz, Mielec, Staszów.

W przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy istnieje możliwość zorganizowania zajęć w innych miejscowościach.