PLACÓWKA AKREDYTOWANA

PRZEZ PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY

Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna – studia kwalifikacyjne

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, terapeutów, lekarzy, pielęgniarek do: pracy w poradnictwie rodzinnym i psychoseksualnym; prowadzenia edukacji prorodzinnej; nauczania przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych.

 

Cel
Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, terapeutów, lekarzy, pielęgniarek do: pracy w poradnictwie rodzinnym i psychoseksualnym; prowadzenia edukacji prorodzinnej; nauczania przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych.

Adresaci: nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni, terapeuci, lekarze, pielęgniarki

Ramowy program studiów

  • Podstawy wychowania do życia w rodzinie
  • Religijne i bioetyczne wymiary edukacji seksualnej
  • Biomedyczne podstawy rozwoju i życia seksualnego
  • Zagadnienia seksuologiczne

Da nauczycieli chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie" 110 godzin zajęć (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria),

  • Dydaktyka ogólna
  • Metodyka nauczania przedmiotu
  • Technologie informacyjne
  • Seminarium

Program studiów obejmuje 220 godzin zajęć (wykłady, ćwiczenia, warsztaty), 3 semestry

Korzyści dla absolwentów
Ukończenie studiów podyplomowych  na kierunku Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna pozwala uzyskać gruntowną wiedzę niezbędną do pracy w poradnictwie rodzinnym oraz prowadzenia edukacji seksualnej. Studia przeznaczone są również dla osób posiadających kwalifikacje do nauczania w danym typie szkoły; zarówno po studiach magisterskich jak i licencjackich wszystkich specjalności kierunku pedagogika i kierunków nauczycielskich (np. mających przygotowanie pedagogiczne do nauczania biologii, wychowania fizycznego, etyki, filozofii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów medycznych, przysposobienia obronnego lub innych pokrewnych, a także pełniących funkcję pedagoga szkolnego lub psychologa szkolnego), zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania w/w przedmiotu w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkołach ponadgimnazjalnych.

Absolwenci otrzymują

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Miejsce prowadzenia zajęć: Tarnobrzeg, ul. Wyspiańskiego 12

Cena: 1200 zł za semestr ( 2 lub 3 semestry) oraz 100 zł wpisowe

Miejsce prowadzenia zajęć: Tarnobrzeg, Sandomierz, Mielec, Staszów.

W przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy istnieje możliwość zorganizowania zajęć w innych miejscowościach.