PLACÓWKA AKREDYTOWANA

PRZEZ PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi

Podstawowym celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi nowymi tendencjami we współczesnej interwencji i wspomaganiu rozwoju dziecka – z poszerzonym blokiem teoretyczno-praktycznym dotyczącym wspomagania rozwoju dzieci autystycznych.

CEL

Podstawowym celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi nowymi tendencjami we współczesnej interwencji i wspomaganiu rozwoju dziecka – z poszerzonym blokiem teoretyczno-praktycznym dotyczącym wspomagania rozwoju dzieci autystycznych.

 

ADRESACI STUDIÓW

Absolwenci studiów magisterskich psychologicznych, zawodowych lub magisterskich pedagogicznych (w tym również pedagogiki specjalnej), z zakresu fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej lub terapii pedagogicznej. Koniecznym warunkiem jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

 

ATUTY PROGRAMU

 • Zapoznanie z najważniejszymi nowymi tendencjami we współczesnej interwencji i wspomaganiu rozwoju dziecka – z poszerzonym blokiem teoretyczno-praktycznym dotyczącym wspomagania rozwoju dzieci autystycznych
 • Patronat merytoryczny nad studiami sprawuje prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski, Prezes Krajowego Towarzystawa Autyzmu
 • Współpraca z wieloma placówkami na terenie Polski, które umożliwiają optymalny proces doskonalenia praktycznego (do wyboru przez słuchacza)
 • Zajęcia poprowadzone przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców i ekspertów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym: pedagodzy, psychologowie, psychiatrzy, lekarze, fizjoterapeuci, licencjonowali terapeuci - z różnych terenów Polski (m. in. Kraków, Toruń, Warszawa, Lublin, Nowy Sącz, Łódź)
 • Nowoczesne metody dydaktyczne: warsztatowy charakter pracy, zajęcia w placówkach specjalistycznych
 • Materiały dydaktyczne dla słuchaczy
 • Bezpłatny dostęp do biblioteki i czytelni
 • Program lojalnościowy dla absolwentów WSEI (bonifikata w opłacie czesnego)
 • Bonifikaty w czesnym dla firm i dla rodzin
 • Ratalny system płatności

 

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów 300 godzin zajęć (wykłady, ćwiczenia, warsztaty)

Psychopedagogiczna problematyka rozwoju dziecka

 • Psychologia rozwoju małego dziecka
 • Psychologia kliniczna dziecka
 • Psychologia różnic indywidualnych
 • Pedagogika specjalna

Diagnostyka psycho-pedagogiczna i medyczna dziecka niepełnosprawnego

 • Propedeutyka przewlekłych chorób wieku rozwojowego prowadzących do niepełnosprawności
 • Diagnoza psychopedagogiczna we wczesnym rozwoju dziecka
 • Metodyka terapii i wsparcia rodziny dziecka

Założenia programowe procesu wczesnego wspomagania rozwoju

 • Metodyka programów wczesnego wspomagania rozwoju
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autystycznym spektrum zaburzeń

 • Metodyka wspomagania rozwoju dzieci z autystycznym spektrum zaburzeń
 • Psychiatria wieku rozwojowego

Strategie rewalidacyjne w procesie wczesnego wspomagania rozwoju

 • Trening umiejętności społecznych
 • Stymulacja polisensoryczna i integracja sensoryczna
 • Psychologia rewalidacyjna we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

Metodyki wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z innymi zaburzeniami rozwoju

 • Metodyka wspomagania rozwoju dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym
 • Metodyka wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością sensoryczną i zaburzeniami parcjalnymi
 • Terapia behawioralna we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia rozpoczynają się w marcu (semestr letni) lub w październiku (semestr zimowy)

Studia trwają 2 semestry

Zajęcia odbywają się średnio 2 razy w miesiącu w trybie weekendowym, w soboty i w niedziele od godz. 9:00

Wykłady realizowane są poprzez e-learning

 

ZASADY REKRUTACJI

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister)

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń

Aby zostać przyjętym na studia podyplomowe należy złożyć w NPDN Cogito komplet wymaganych dokumentów:

 

OPŁATY ZA STUDIA

Cena za semestr – 1 600 zł ( 3 200 zł za całość)

Przy jednorazowej opłacie udzielana jest bonifikata w wysokości 5% czesnego

Uczelnia oferuje bonifikaty rodzinne oraz dla studentów i absolwentów WSEI

Istnieje możliwość płatności ratalnej

 

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

 

Miejsce prowadzenia zajęć: Tarnobrzeg, Sandomierz, Mielec, Staszów.

W przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy istnieje możliwość zorganizowania zajęć w innych miejscowościach.