PLACÓWKA AKREDYTOWANA

PRZEZ PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY

Dofinansowanie do studiów podyplomowych

dofinansowanieMożliwości uzyskania dofinansowania w programach wsparcia:

1. Krajowy fundusz szkoleniowy

2. Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych

 

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to jedna z form dofinansowania studiów rozwoju pracowników (w tym nauczycieli) dostępna w naszym kraju. Korzystając z KFS można również dofinansować udział pracowników w studiach podyplomowych. Dofinansowanie uzyskują pracodawcy (dyrektorzy szkół) na kształcenie siebie lub swoich pracowników (nauczycieli) w każdym wieku, nawet do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, czyli około 15 tys. zł w tym roku. W programie mogą uczestniczyć pracodawcy z całej Polski.

 

Jakie procedury?

Proces uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe ze środków KFS można podsumować w trzech krokach.

Krok 1: uzyskanie zgody pracodawcy na wnioskowanie o dofinansowanie. 

Krok 2: skontaktowanie się z powiatowym urzędem pracy, który jest właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsca prowadzenia działalności, w celu dowiedzenia się, jakie dokumenty oraz warunki należy spełnić, aby ubiegać się o takie dofinansowanie.

Krok 3: złożenie wniosku przez pracodawcę o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do stosownego powiatowego urzędu pracy. 

 

Kiedy można ubiegać się o dofinansowanie?

Przyznawanie środków na dofinansowanie studiów podyplomowych uzależnione jest od terminów jakie wyznaczają urzędy pracy. Aby dowiedzieć się kiedy można składać dokumenty należy skontaktować się z urzędem pracy właściwym do miejsca zamieszkania.

 

Szczegółowe informacje: https://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Kto może się starać o dofinansowanie:

O wsparcie w tym zakresie mogą się ubiegać:

  • osoby bezrobotne lub
  • osoby pracujące w wieku 45 lat i powyżej

W tym przypadku o wsparcie ubiegamy się indywidualnie.

 

Ile wynosi dofinansowanie i jak długo można je otrzymywać?

Przyznane dofinansowanie możesz otrzymać nawet do 100% kosztów twoich studiów podyplomowych, jednak górny limit wynosi 300% średniego wynagrodzenia, czyli ok. 15 tyś. zł.

 

Jakie dokumenty trzeba złożyć i gdzie?

Osoby zainteresowane dofinansowaniem studiów podyplomowych powinny zgłosić się do Urzędu Pracy właściwego do miejsca zamieszkania, w celu uzyskania szczegółowych informacji. .

Miejsce prowadzenia zajęć: Tarnobrzeg, Sandomierz, Mielec, Staszów.

W przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy istnieje możliwość zorganizowania zajęć w innych miejscowościach.