PLACÓWKA AKREDYTOWANA

PRZEZ PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY

Sieci współpracy i samokształcenia

sieciOferujemy również wspomaganie rozwoju szkół poprzez organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Sieci, czyli współpracujące zespoły nauczycieli – umożliwiają dzielenie się wiedzą i umiejętnościami oraz zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami. Praca sieci obejmuje takie działania jak: spotkania z ekspertami – specjalistami w dziedzinach związanych z tematyką pracy sieci , pomoc w samokształceniu oraz internetowe forum wymiany doświadczeń dla dyrektorów szkół i grup nauczycielskich. 

Przykładowe tematy pracy sieci:

  • Sieci dyrektorów (pozapedagogiczne obowiązki dyrektora, rola dyrektora w promocji szkoły)
  • Sieci przedmiotowe (poloniści – edukacja filmowa, przyrodnicy – doświadczenia i eksperymenty na zajęciach szkolnych, matematyka w edukacji wczesnoszkolnej)
  • Sieci problemowe (walka ze szkolną absencją, kreatywność na zajęciach wychowawczych, nowoczesne technologie na zajęciach szkolnych)