PLACÓWKA AKREDYTOWANA

PRZEZ PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

COGITO

zaprasza na bezpłatne szkolenia

 

„Doskonalenie umiejętności cyfrowych nauczycieli”

 

realizowane w ramach projektu grantowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie 

Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.”

Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli.

Program szkoleń został przygotowany przez ekspertów ORE zajmujących się rozwijaniem umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz cyfryzacją procesu kształcenia.

 

W ramach projektu realizowane są następujące moduły:

 

MODUŁ 1 - Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej - 5 godzin

 1. Relacje i klimat klasy podstawą efektywnej edukacji, w tym edukacji zdalnej
 2. Zdalna klasa jako zespół – jak budować wspólnotę online – integracja, komunikacja, współpraca
 3. Motywacja i uczenie się w procesie edukacji zdalnej
 4. Różnice indywidualne uczniów w procesie zdalnego nauczania i uczenia się
 5. Sytuacje trudne i sposoby radzenia sobie z nimi
 6. Sposoby zadbania o dobrostan nauczyciela


MODUŁ 2 - Metodyka edukacji zdalnej - 5 godzin

 1. Lekcja stacjonarna a zdalna – rola i zadania nauczyciela, efekty uczenia się w edukacji zdalnej
 2. Rodzaje zajęć w zdalnej edukacji szkolnej
 3. Metody dydaktyczne w edukacji zdalnej, w tym metody budujące wiedzę, metody rozwijające umiejętności, metody aktywizujące uczniów i umożliwiające pracę/uczenie się w zespołach
 4. Metoda projektów w nauczaniu zdalnym
 5. Planowanie toku lekcji edukacji zdalnej – krok po kroku
 6. Specyfika przedmiotowa edukacji zdalnej
 7. Specyfika metodyki edukacji zdalnej w pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi


MODUŁ 3 - Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej - 4 godzin

 1. Przegląd wybranych narzędzi do zdalnego nauczania, w tym ZPE oraz zaawansowane funkcje Microsoft Teams, Zoom, Google Meet
 2. Dobór narzędzi z uwzględnieniem m.in. etapu rozwoju ucznia, celów edukacyjnych, specyfiki przedmiotowej


MODUŁ 4 - Zintegrowana Platforma Edukacyjna - 5 godzin

 1. Panel użytkownika – informacje ogólne
 2. Komponowanie własnego materiału z wykorzystaniem teczki i w kreatorze
 3. Tworzenie ścieżek nauki
 4. Udostępnianie zadań wygenerowanych w kreatorze i ich sprawdzanie
 5. Wykorzystanie panelu administracyjnego do tworzenia zaawansowanych materiałów (kursy, ankiety) oraz przeglądania raportów
 6. Narzędzia do komunikacji i ich wykorzystanie w procesie edukacji zdalnej


MODUŁ 5 - Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych - 3 godzin

 1. Zasady netykiety
 2. Efektywne wyszukiwanie informacji – tworzenie zapytań, specjalistyczne wyszukiwarki
 3. Tworzenie oraz dobór multimedialnych zasobów dydaktycznych z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego
 4. E-zasoby – przegląd rekomendowanych platform i serwisów edukacyjnych, zawierających zasoby edukacyjne oraz narzędzia do samodzielnego tworzenia materiałów edukacyjnych

 

 

Szkolenia z modułów nr 1 oraz 3 realizowane będą stacjonarnie (jeden dzień/sobota) w hotelu/restauracji z pełnym wyżywieniem,

Szkolenia stacjonarne odbywać się będą (do wyboru) w

Mielcu - wolne miejsca

Tarnobzegu - wolne miejsca

Stalowej Woli - wolne miejsca

Sandomierzu - brak miejsc

*W przypadku min. 15 osobowej grupy istnieje możliwość realizacji w innej miejscowości. 

 

Szkolenia z modułów 2,4 oraz 5 realizowane będą w sposób zdalny.

Zgłaszając chęć uczestnictwa w projekcie zobowiązują się Państwo do uczestnictwa w szkoleniach w 5 modułach

 

Ponadto udział w projekcie zapewnia każdemu uczestnikowi indywidualne wsparcie konsultacyjno-doradcze z uwzględnieniem specyfiki przedmiotowej i/lub etapu edukacyjnego.

 

Liczba nauczycieli biorących udział jest ograniczona i wynosi 150 osób - decyduje kolejność zgłoszeń.

Czas trwania – od 05.03.2022 r. do 30.05.2022 r.

 

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

 

REKRUTACJA TRWA!

 

ZAPISZ SIĘ

 GRUPA 1 - brak miejsc

 GRUPA 2 - brak miejsc

 GRUPA 3 - brak miejsc

 GRUPA 4 - brak miejsc

 GRUPA 5 - brak miejsc

 GRUPA 6 - brak miejsc

 GRUPA 7 - brak miejsc

 GRUPA 8 - brak miejsc

 GRUPA 9 - wolne miejsca

 GRUPA 10 - brak miejsc

Terminy spotkań szkoleń grupowych

 Powyższe grupy dotyczą jedynie zajęć zdalnych, szkolenia stacjonarne odbywać się będą w innych grupach (w zależności jakie miasto Państwo wybiorą w formularzu zgłoszeniowym).

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 - Oświadczenie RODO

Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 4 – Protokół rekrutacji

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o rezygnacji

 

Osoby do kontaktu:       

Paweł Suszczyński tel.: 602788178

Ewa Urbańska tel.: 604 932 056