PLACÓWKA AKREDYTOWANA

PRZEZ PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY

Awans zawodowy nauczyciela

Szkolenia on-line oraz konsultacje indywidualne w zakresie rozwoju i awansu zawodowego nauczyciela.

Termin: według harmonogramu       Forma zajęć: on-line      Cena jednej godz. szkolenia: 8 zł./os.

 

Zapraszamy nauczycieli na szkolenia on-line z zakresu awansu zawodowego. Szkolenia przygotowane są w oparciu o aktualne wytyczne dotyczące awansu zawodowego obowiązujące od 1 września 2019 roku. 

Szkolenia przeznaczone są zarówno dla nauczycieli, którzy są w trakcie awansu zawodowego i dla tych, którzy planują rozpoczęcie stażu. W trakcie szkoleń omawiane są wymagania jakie musi spełnić nauczyciel na poszczególne stopnie awansu, jakie musi opracować dokumenty i jak przygotować się do egzaminu czy rozmowy kwalifikacyjnej.

Forma zajęć: on-line na platformie Google Meet lub MS Teams

 

Osoba prowadząca: dr Ewa Urbańska - doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; Czynny ekspert z listy MEN wchodzący w skład komisji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy nauczycieli; Wieloletni nauczyciel konsultant w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie; Doświadczenie w prowadzeniu licznych szkoleń on-line, głównie z zakresu awansu zawodowego.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSACH I SZKOLENIACH

 

Konsultacje indywidualne

Zakres tematyczny: Konsultacje indywidualne z zakresu rozwoju i awansu zawodowego. Konsultacje prowadzone online lub stacjonarnie w Tarnobrzegu. Konsultacje prowadzi dr Ewa Urbańska.

Termin: w celu ustalenia terminu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 604 932 056

Cena jednej godz. konsultacji: 80 zł.

 

 

Szkolenia on-line:

Cena jednej godz. szkolenia: 8 zł./os.

 

Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego – podsumowanie stażu

Zakres tematyczny:

Zasady prezentacji dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Omówienie sposobu przygotowywania dokumentacji potwierdzającej odbyty staż.

Jak przygotować prezentację jednego z wymagań?

Które wymagania wybrać do opisu i analizy, a które do zaprezentowania przed komisją?

 

Czas trwania: 4 godz.

Termin:

28.06.2022 r. godz. 16:00

 

 

Zapisy on-line lub pod numerem telefonu 602 788 178