PLACÓWKA AKREDYTOWANA

PRZEZ PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY

Terapia behawioralna w praktyce wychowawczej i edukacyjnej dzieci, młodzieży i dorosłych z autystycznym spektrum zaburzeń oraz z innymi zaburzeniami rozwojowymi

Liczba godzin: 40 h      Forma zajęć: stacjonarnie     Cena: 940 zł./os.

Termin szkolenia: 24-27.02.2022 rok

 

Zapraszamy Państwa na 4 - stopniowy Kurs doskonalący z zakresu: "Terapia behawioralna w praktyce wychowawczej i edukacyjnej dzieci, młodzieży i dorosłych z autystycznym spektrum zaburzeń oraz z innymi zaburzeniami rozwojowymi" organizowany przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli COGITO wspólnie z Fundacją ASDreamer z Lublina.

 

Szkolenie 4 - stopniowe certyfikowane przez Fundację ASDreamer w Lublinie

 

Cel szkolenia: przygotowanie specjalistów do stosowania metod i technik behawioralnych w pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym przejawiającymi istotne trudności w procesie uczenia się i komunikacji

 

Prowadząca:

Dr n hum. Katarzyna Wieczorek (Patyk) – Pedagog specjalny ze specjalnością oligofrenopedagogika, terapeuta SI (Integracji Sensorycznej), specjalista w zakresie diagnozy i terapii osób z ASD, adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Jest Prezesem Fundacji „ASDreamer” i Dyrektorem Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji „ASDreamer”. Pracuje również w szkole podstawowej specjalnej gdzie prowadzi terapie SI dla uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera. Autorka licznych artykułów i publikacji z zakresu edukacji i terapii osób z ASD

 

Treści:

Moduł I: Teoretyczne podstawy Stosowanej Analizy Zachowania

 1. Behawioryzm. Stosowana analiza zachowania. Wstęp
  2. Prawa uczenia się: warunkowanie klasyczne, warunkowanie sprawcze
  3. Konsekwencje zachowań. Wzmacnianie. Karanie
  4.  Bodźce poprzedzające zachowania. Bodźce kontrolujące. Operacje motywujące

Moduł II: Warsztat diagnostyczny

 1. Cele, zasady i organizacja procesu diagnostycznego
  2. Profil Psychoedukacyjny PEP-R dla dzieci do 7 r. ż.
  3. Diagnoza młodzieży i dorosłych – T-TAPP
  4. VB-MAPP – Ocena umiejętności społecznych i komunikacyjnych
  5. Interpretacja wyników
  6. Założenia programów edukacyjno-terapeutycznych na podstawie uzyskanych wyników

Moduł III: Techniki oparte na Stosowanej Analizie Zachowania

 1. Stosowana analiza zachowania w terapii zaburzeń rozwoju
  2. Dostosowywanie środowiska do potrzeb osoby
  3. Motywowanie do nauki i pracy
  4. Tworzenie indywidualnego programu terapeutycznego
  5. Uczenie nowych umiejętności
  6. Metody nauczania: metoda wyodrębnionych prób, uczenie sytuacyjne, tworzenie łańcuchów zachowań, plany aktywności
  7. Metoda zachowań werbalnych
  8. Generalizacja i utrzymanie efektów terapii
  9. Dokumentowanie przebiegu procesu uczenia

Moduł IV: praca nad zachowaniami trudnymi w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania

 1. Odkrywanie funkcji zachowań – ocena funkcjonalna w SAZ
 2. Wieloelementowy Model Wsparcia w PBS (nurt Pozytywnego Wspierania Zachowań)
 3. a) Ocena funkcjonalna
 4. b) Strategie proaktywne i reaktywne
 5. c) Tworzenie planu modyfikacji i wspierania zachowań
 6. Realizacja planu i jego ewaluacja
 7.  Aspekty etyczne związane z terapią behawioralną

 

Szkolenie przeznaczone dla : nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z osobami z autyzmem, Zespołem Aspergera w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych oraz z innymi osobami niepełnosprawnymi lub osobami przejawiającymi zachowania trudne

 

Czas trwania: 40 h

 

Cena: 940 zł. od osoby - w cenie materiały szkoleniowe, materiały ćwiczeniowe, certyfikaty oraz catering (kawa, herbata, ciastka)

 

Termin:

Stacjonarnie: 25-28.06.2022 rok

 

Miejsce: Liceum Katolickie przy ul. Jachowicza 4b w Tarnobrzegu

 

Zapisy odbywają się poprzez formularz elektroniczny

Liczba miejsc ograniczona.

Gwarancją rezerwacji miejsca jest wpłata zaliczki w wysokości 150 zł.

Wpłat należy dokonać na konto:
"ASDreamer"
BNP ParibasBNP Paribas Bank: 15 1600 1462 1889 8692 3000 0003
wpłata: tytułem Szkolenie z terapii behawioralnej

 

 

ZAPISZ SIĘ