PLACÓWKA AKREDYTOWANA

PRZEZ PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kursów online oraz stacjonarnych

Kurs ONLINE - kursy realizowane w czasie rzeczywistym z możliwością prowadzenia dyskusji oraz zadawania pytań osobie prowadzącej. Kursy prowadzone za pośrednictwem Google Meet (nie ma konieczności instalowania żadnych programów na komputerze, wystarczy konto na Google). Instrukcja zakładania konta na Google.

Kurs STACJONARNY - kursy realizowane w czasie rzeczywistym w sali dydaktycznej.

Po zakończonym szkoleniu nauczyciele otrzymują zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045); inni uczestnicy - zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (t.j. Dz. U. 2014 poz. 622).

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSACH I SZKOLENIACH

 

Szkolenia on-line oraz konsultacje indywidualne w zakresie rozwoju i awansu zawodowego nauczyciela.

Termin: według harmonogramu       Forma zajęć: on-line      Cena jednej godz. szkolenia: 8 zł./os.

Iiczba godzin: 8 h      Forma zajęć: on-line    Cena jednej godziny: 8 zł./os.

Termin: 27.11.2021 r.

 Iiczba godzin: 4 h      Forma zajęć: on-line     Cena jednej godz. szkolenia: 8 zł./os.

Termin: 21.09.2021 r. godz. 16:00 

 Iiczba godzin: 8 h      Forma zajęć: on-line     Cena jednej godz. szkolenia: 8 zł./os.

Termin: cz. 1 - 26.11.2021 r., cz. 2 - 03.12.2021 r.

Liczba godzin: 16 h      Forma zajęć: online/stacjonarnie     Cena: 370 zł./osoba

Iiczba godzin: 12 h      Forma zajęć: online     Cena: 230 zł./os.

Iiczba godzin: 6 h      Forma zajęć: on-line     Cena jednej godz. szkolenia: 8 zł./os.

Termin: 15.10.2021 r.

ETAP I - Liczba godzin: 4 h      Forma zajęć: stacjonarnie     Cena: 800 zł./szkolenie.

ETAP II - Liczba godzin: 12 h      Forma zajęć: stacjonarnie     Cena: 170 zł./os.

Liczba godzin: 40 h      Forma zajęć: stacjonarnie     Cena: 940 zł./os.

Termin szkolenia: 24-27.02.2022 rok