PLACÓWKA AKREDYTOWANA

PRZEZ PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY

how to Joomla

LINKI

ore

kuratorium

MEN 3dzielny

koweziu logo

logo cie

Szczególnie polecamy

 

 ----------------------------------------------------------------------------

 

Studia podyplomowe hybrydowe!!!

Od tego roku szkolnego wszystkie kierunki na studiach podyplomowych będą realizowane w sposób hybrydowy.

Studia hybrydowe – na czym polegają?

Forma hybrydowa studiów jest połączeniem zajęć stacjonarnych z nauką zdalną oraz oddzielenie zajęć teoretycznych od praktycznych. Na zajęciach teoretycznych (zdalnie) najczęściej odbywają się wykłady, zaś stacjonarnie realizowane są zajęcia praktyczne. W zależności od kierunku jest to 60% wykładów zdalnych oraz 40% zajęć stacjonarnych, które dają wyjątkową szansą na zdobycie cennej wiedzy praktycznej.

 

Studia podyplomowe spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

 

Logopedia z alternatywną i wspomagającą komunikacją

terapia

Czterosemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku„Logopedia z alternatywna i wspomagająca komunikacją” przygotowują specjalistów w zakresie terapii logopedycznej i porozumiewania się (komunikacji z zastosowaniem AAC). Studia mają na celu poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu budowy i funkcjonowania organów mowy, rozpoznawania i korygowania wad wymowy, kryteriów diagnostycznych oraz metod i form prowadzenia zajęć/terapii z porozumiewania się, w tym również z wykorzystaniem AAC oraz logopedycznych z dziećmi i młodzieżą z różnymi zaburzeniami mowy.

 

 

Integracja sensoryczna z terapią ręki

si

Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) z Integracji sensorycznej z terapią ręki umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności z obszaru diagnozy i realizacji zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem atrakcyjnych dla dziecka/pacjenta metod. Studia realizowane są częściowo w formie on-line.

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Kursy doskonalące z zakresu:

Terapia behawioralna w praktyce wychowawczej i edukacyjnej dzieci, młodzieży i dorosłych z autystycznym spektrum zaburzeń oraz z innymi zaburzeniami rozwojowymi

Fotolia 65477128 XS

Zapraszamy Państwa na 4 - stopniowy Kurs doskonalący z zakresu: "Terapia behawioralna w praktyce wychowawczej i edukacyjnej dzieci, młodzieży i dorosłych z autystycznym spektrum zaburzeń oraz z innymi zaburzeniami rozwojowymi" organizowany przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli COGITO wspólnie z Fundają "ASDreamer" z Lublina.

 

 

Awans zawodowy nauczyciela

awans maly

Zapraszamy nauczycieli na szkolenia on-line z zakresu awansu zawodowego. Szkolenia przygotowane są w oparciu o aktualne wytyczne dotyczące awansu zawodowego obowiązujące od 1 września 2019 roku. 

Szkolenia przeznaczone są zarówno dla nauczycieli, którzy są w trakcie awansu zawodowego i dla tych, którzy planują rozpoczęcie stażu. W trakcie szkoleń omawiane są wymagania jakie musi spełnić nauczyciel na poszczególne stopnie awansu, jakie musi opracować dokumenty i jak przygotować się do egzaminu czy rozmowy kwalifikacyjnej.