Zadzwoń:  602  788  178

Sale dydaktyczne w których prowadzimy zajęcia

pro

Promocja obowiązuje przy jednorazowym zamówieniu trzech szkoleniowych rad pedagogicznych z "Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018"

Tematy szkoleniowych rad pedagogicznych:

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
  3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
  4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
  5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
  6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Odpłatność następuje po każdej szkoleniowej radzie pedagogicznej:

Pierwsza - 400 zł.

Druga - 400 zł.

Trzecia - 190 zł.