Zadzwoń:  602  788  178

ROZWIJANIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH - WARSZTATY

 

Przedstawiamy ofertę szkoleniową mającą na celu rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach zgodną z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017.

 

Tematy

Liczba godzin

1. Blog. W jaki sposób wspierać edukację dzieci i młodzieży za pomocą bloga 8
2. E-learning w dydaktyce  12
3. E-Twinning w szkole  8
4. Learning Apps- tworzenie interaktywnych gier i ćwiczeń na każdą lekcje  8
5. Lekcje aktywizujące ucznia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej  12
6. MindMapping jako metoda twórczego myślenia  8
7. Programowanie w Scratch  8
8. Tworzenie prezentacji multimedialnych  8
9. Tworzenie serwisów WWW opartych na CMS - Joomla  24
10. Zaawansowane funkcje edycji tekstów  8
11. Arkusz kalkulacyjny  16

12. Praktyczne wykorzystanie nowoczesnych narzędzi internetowych w pracy z uczniem:

      - Kahoot – narzędzie do tworzenia krótkich testów;

      - Prezi – program do przygotowania prezentacji;

      - Voki – aplikacja do tworzenia awatarów;

      - Superlame – tworzenie memów.  

      - Padlet – tablica internetowa;

      - Piston - komiks;

      - Dvolver – program do tworzenia filmów;

na każdą aplikację

2 godziny

min. 2 narzędzia