Zadzwoń:  602  788  178

EFEKTYWNE METODY UCZENIA SIĘ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK PAMIĘCIOWYCH I METOD CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM

 

CELE KURSU:

 • zwiększenie stopnia zrozumienia i zapamiętywania informacji z czytanego tekstu, z jednoczesnym zwiększeniem szybkości czytania;
 • opanowanie technik pamięciowych pozwalających w łatwiejszy, szybszy i skuteczniejszy sposób zapamiętywać różnorodne informację;
 • przekazanie uczestnikom niezbędnych narzędzi do wzbudzania kreatywnego oraz twórczego myślenia wśród uczniów, a także do motywowania;  

 

PROGRAM:
MODUŁ I. Trening pamięci:

 • Wykorzystanie technik pamięciowych w nauce;
 • Trening twórczości;
 • Ćwiczenia wspomagające pamięć w oparciu o poznane techniki uczenia się.

MODUŁ II. Trening czytania ze zrozumieniem:

 • Techniki przyspieszonego czytania;
 • Trening zwiększający stopień zrozumienia i zapamiętywania informacji z czytanego tekstu;

MODUŁ III. Efektywność w nauczaniu:

 • Trening koncentracji a efektywność podczas lekcji;
 • Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym;
 • Metody skutecznego notowania przydatne podczas lekcji;
 • Przekazywanie uczniom zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego uczenia się.

 

Czas trwania kursu: 16 godziny

 

Cena: 2 400 zł.

 

Materiały szkoleniowe: Uczestnicy otrzymują kompleksowe materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia kursu

 

Liczba osób w grupie: do 20

 

Osoba prowadząca: Anna Suszczyńska - psycholog/trener