Zadzwoń:  602  788  178

Interwencja kryzysowa

 

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu teorii kryzysu i interwencji kryzysowej w szkole, a także poszerzenie umiejętności praktycznych z zakresu profesjonalnej pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej w szkole.


Tematyka:

 1. Kryzys – podstawowe zasady postępowania
 • Kryzys i zdarzenie traumatyczne – analiza zjawiska.
 • Ogólne zasady interwencji psychologicznej po zdarzeniu traumatycznym.
 1. Interwencja kryzysowa wobec osób będących w kryzysie
 • Etapy pracy z osobą po przeżytej traumie
 • Budowanie indywidualnego celu interwencji - planu pomocy w oparciu o diagnozę poziomu mobilności psychologicznej
 • Stres i trauma – style reakcji i różnice indywidualne - PTSD (Zespołu Stresu  (Pourazowego) i ASD (Ciężkiej Reakcji na Stres).
 • Zespół Rozgoryczenia Pourazowego (PED)
 1. Interwencja kryzysowa w organizacji/szkole
 • Kryzys reputacyjny szkoły – co to oznacza dla placówki
 • Nie akceptowana zmiana jako kryzys
 • Trudne zachowanie ucznia jako źródło kryzysu – zasady interwencji
 1. Przeżywanie żałoby
 • Praca z dzieckiem w żałobie po stracie
 • Praca z klasą przeżywającą stratę i żałobę
 1. Próby samobójcze – zasady postępowania
 • Jak rozmawiać z uczniem, które może podjąć próbę samobójczą
 • Symptomy świadczące o zagrożeniu samobójstwem
 1. Interwencja w klasie przeżywającej kryzys
 2. Polityka informacyjna w sytuacji kryzysu

 

DLA KOGO:

Główni odbiorcy to psychologowie i pedagodzy szkolni, ale także wychowawcy. To szkolenie powinno obejmować np. poradnię i zespoły pomocowe ze współpracujących szkół.

 

OSOBA PROWADZĄCA: 

Ewa Maksymowska - Psycholog, trener I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka, realizatorka i superwizor projektów edukacyjnych realizowanych między innymi przez: PTP, ORE, CMPPP, CODN. Doświadczenie zawodowe na stanowisku dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej. Przygotowuje i prowadzi treningi trenerów dla oświaty. Realizuje szkolenia dla psychologów i pedagogów z zakresu interwencji kryzysowych oraz rozwiązywania konfliktów i mediacji. Superwizuje pracę interwentów kryzysowych działających przy Biurze Edukacji miasta st. Warszawy. Autorka publikacji książkowych, między innymi: „Rozwiązywanie konfliktów w szkole”, „Wychowywać ucząc” - podręcznik dla edukatorów w oświacie oraz artykułów w czasopismach „Psychologia w szkole” i „Emocje’’.

 

CZAS TRWANIA: 16 godzin

 

CENA ZA SZKOLENIE: 3 700 zł