Zadzwoń:  602  788  178

Zapraszamy Państwa na 4 - stopniowy Kurs doskonalący z zakresu: "Terapia behawioralna w praktyce wychowawczej i edukacyjnej dzieci, młodzieży i dorosłych z autystycznym spektrum zaburzeń oraz z innymi zaburzeniami rozwojowymi" organizowany przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli COGITO wspólnie z Fundacją ASDreamer z Lublina.

 

Czytaj więcej

Wizerunek osobisty jest bardzo ważnym elementem budującym markę własną oraz Placówki, którą reprezentujemy. Poprzez strój wyrażamy szacunek do drugiego człowieka. Ta prosta zależność ma ogromne znaczenie w nawiązywaniu relacji i budowaniu wiarygodności swojej osoby. Znajomość etykiety ubioru poprawia nasze samopoczucie i daje możliwość akcentowania mocnych stron. Buduje profesjonalizm nie tylko poprzez umiejętności i doświadczenie, ale także spójny z nimi wizerunek.

Czytaj więcej

Przedstawiamy ofertę szkoleniową mającą na celu rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach zgodną z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017.

Czytaj więcej

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów, w trakcie którego zdobywają oni praktyczne umiejętności niezbędne do codziennej pracy z uczniem. Tym samym przyczyniają się oni do rozwoju własnego, uczniów, a także do propagowania ruchu nowatorstwa pedagogicznego.

Czytaj więcej

Przeżywanie kryzysu emocjonalnego jest normalną reakcją na urazowe doświadczenie; to powszechne zjawisko egzystencjalne; „prywatny koniec świata”, który może się przydarzyć każdemu. Adekwatną i najbardziej skuteczną formą pomocy psychologicznej w takiej sytuacji jest interwencja kryzysowa, czyli „pierwsza pomoc emocjonalna”, nierzadko ratująca życie.

Czytaj więcej

Program "Szkolna Interwencja Profilaktyczna" opracowany został przez zespół pracowników Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej “Pro-M” Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Adresowany jest bezpośrednio do rad pedagogicznych i nauczycieli – realizatorów szkół wszystkich poziomów edukacyjnych (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Służy przede wszystkim przygotowaniu szkół/nauczycieli do podejmowania działań interwencyjnych wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne (nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze).

Czytaj więcej