Zadzwoń:  602  788  178

Sale dydaktyczne w których prowadzimy zajęcia

O NAS

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Cogito to firma z 7 – letnią tradycją w zakresie świadczenia usług edukacyjnych skierowanych do kadry pedagogicznej, kierowniczej kadry oświatowej oraz pracowników samorządów terytorialnych związanych z oświatą.

Oferta firmy to szeroki wachlarz kształcenia w różnych formach. Są to: studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty dla nauczycieli, dyrektorów i innych pracowników oświaty.

Zajęcia prowadzone są przez najlepszych specjalistów, praktyków, trenerów i konsultantów w śród których znajdują się nauczyciele akademiccy, którzy posiadają szeroką wiedzę i umiejętności w danej dziedzinie stale je doskonaląc, wywodzących się z różnych środowisk oświatowych i społecznych.

Nasi specjaliści:

- psycholodzy

- logopedzi

- doradcy zawodowi

- edukatorzy

- wizytatorzy

- pedagodzy

- specjaliści z zakresu oligofrenopedagogiki

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

Misja

Nasza Placówka istnieje po to, by podnosić poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości świadczonych usług edukacyjnych. Jest to możliwe, dzięki ustawicznemu rozwijaniu się systemu doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie programowym, metodycznym i organizacyjnym. Priorytetowym działaniem Placówki jest wsparcie nauczycieli oraz kadry kierowniczej bezpośrednio przy warsztacie pracy w macierzystych szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych. Profesjonalizm świadczonych usług wynika z potencjału kadry pedagogicznej, systematycznie podnoszącej swoje kwalifikacje i doskonalącej się.

 

Wizja

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Cogito to placówka dynamicznie rozwijająca się, świadcząca wysokiej jakości usługi dla nauczycieli, aktywnie współpracująca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz edukacji w środowisku lokalnym, ale również o zasięgu ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. Profesjonalna kadra pedagogiczna wspiera nauczycieli i kadrę kierowniczą w rozwoju zawodowym, reagując na potrzeby i oczekiwania swoich klientów. Wspiera szkoły jako instytucje oświatowe, pomagając im w rozwiązywaniu bieżących trudności dydaktycznych, wychowawczo- opiekuńczych i organizacyjnych.