Zadzwoń:  602  788  178

how to Joomla

LINKI

ore

kuratorium

MEN 3dzielny

koweziu logo

logo cie

 

Z powodu zagrożenia koronawirusem zajęcia są zawieszone do Świąt Wielkanocnych.

 

 

AKREDYTACJA PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Cogito decyzją z dnia 05.09.2018r. uzyskała akredytację Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Przyznanie akredytacji nastąpiło w wyniku oceny działalności placówki dokonanej przez Zespół Akredytacyjny powołany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. W trakcie wizyty akredytacyjnej oceniono między innymi:

  • bazę lokalowa i wyposażenie w środki dydaktyczne,
  • kwalifikacje merytoryczne i dydaktyczne kadry,
  • materiały metodyczno-dydaktyczne.

Otrzymana akredytacja stanowi zewnętrzne poświadczenie stwierdzające, że nasza placówka zapewnia wysoką jakość kształcenia zatrudniając do realizacji programów kadrę o wysokich kwalifikacjach i wieloletnim doświadczeniu.

 -----------------------------------------------------------

Szczególnie polecamy

Studia podyplomowe z zakresu:

Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

terapiaNOWOŚĆ: studia obejmują moduły diagnozy i terapii integracji sensorycznej oraz terapii behawioralnej

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji do pracy w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych z dziećmi ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się, w tym integracyjnych, oraz kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uzyskuje tytuł „nauczyciela – specjalisty terapii pedagogicznej”.

 

autyzm

Kwalifikacyjne studia podyplomowe adresowane są do czynnych zawodowo nauczycieli. Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z autyzmem na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości edukacyjne osób z autyzmem, współpracę z ich środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami.

 

Kursy doskonalące z zakresu:

Terapia behawioralna w praktyce wychowawczej i edukacyjnej dzieci, młodzieży i dorosłych z autystycznym spektrum zaburzeń oraz z innymi zaburzeniami rozwojowymi

Fotolia 65477128 XS

Zapraszamy Państwa na 4 - stopniowy Kurs doskonalący z zakresu: "Terapia behawioralna w praktyce wychowawczej i edukacyjnej dzieci, młodzieży i dorosłych z autystycznym spektrum zaburzeń oraz z innymi zaburzeniami rozwojowymi" organizowany przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli COGITO wspólnie z Fundają "ASDreamer" z Lublina.

 

 

 

Bądźmy razem (XII) Światowe Dni Autyzmu – Lublin 2020

Plakat konferencja Autyzm

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.wsei.lublin.pl